Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Myös naudanliha- ja peltokasvialoille hyväksytään tuottajajärjestöt

Maa- ja metsätalousministeriö
29.4.2016 11.47
Tiedote

Suomessa voidaan jatkossa hyväksyä naudanliha- ja peltokasvialan tuotteiden tuottajaorganisaatiot. Tasavallan presidentti hyväksyi tänään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muutokset. Tähän asti Suomessa on voinut perustaa tuottajaorganisaatioita hedelmä- ja vihannesalalla sekä maitotuotealalla. Hedelmä- ja vihannesalalla toimii kolme tuottajaorganisaatiota, mutta maitoalalle niitä ei ole perustettu.

Tuottajien ja ostajien välistä markkinavoimaa pyritään tasapainottamaan sallimalla tuottajaorganisaatioiden perustamisen myös naudanliha- ja peltokasvialoille. Tuottajaorganisaatiot voivat myös tehostaa alkutuotannon toimintaa ja siten osaltaan parantaa tuotannon kannattavuutta koko elintarvikeketjussa.

Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen laajennettiin nauta- ja peltokasvisektoreille, koska näillä sektoreilla EU:n lainsäädäntö sallii tuottajaorganisaatioille laajemmat tarjontaa koskevat neuvotteluoikeudet. Yleisestä kilpailulainsäädännöstä poiketen tuottajaorganisaatio voisi neuvotella tiettyjen tuotteiden tarjontaan liittyviä sopimuksia EU:n lainsäädännössä tarkemmin säädetyin edellytyksin. Näin voidaan osaltaan vahvistaa tuottajien neuvotteluasemaa.

Kilpailuoikeudellisen poikkeuksen soveltaminen edellyttää tarjonnan keskittämistä, tuottajajäsenten tuotteiden markkinoille saattamista ja toimien merkittävää tehostumista, mikä voi osaltaan parantaa tuotannon kannattavuutta. Lisäksi tuottajaorganisaatiossa jäsenet voivat tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kilpailulainsäädännön ja kansallisen kilpailulain niin sanotun maatalouspoikkeuksen puitteissa. Mahdollisia yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi yhteinen jakelu, myynninedistäminen, laadunvalvonta, laitteistojen ja varastotilojen yhteiskäyttö tai tuotantopanosten yhteishankinta. Komissio julkaisi joulukuussa 2015 tuottajille sallittua yhteistyötä koskevat suuntaviivat, jotka helpottavat kilpailulainsäädännön soveltamista.

Valtioneuvoston yleisistunto antoi asetuksen tuottajaorganisaatioista annetunv altioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Samaan asiaan liittyen on lähtenyt hallituksen esityksestä lausuntopyyntö tuottajaorganisaatioiden ja toimialaorganisaatioiden avaamiseksi muillekin maataloustuotannon sektoreille. Laki ja valtioneuvoston asetus tulevat voimaan 4. toukokuuta 2016.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Aku-Petteri Korhonen, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 162 325
Pekka Sandholm, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 416
[email protected]

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous