Hyppää sisältöön
Media

Napapiirille perustetaan uusi valtion retkeilyalue

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 13.51
Tiedote
Vaattunkiköngäs Napapiirin retkeilyalueella

Rovaniemellä Raudanjokivarressa Vaattunki- ja Vikakönkäiden ympärillä sijaitsevasta alueesta perustetaan ensimmäinen uusi valtion virallinen retkeilyalue sitten vuoden 1994. Valtioneuvosto päätti asiasta tänään istunnossaan. Napapiirin retkeilyalueen perustamisella tavoitellaan koko retkeilyaluemallin ja -brändin nykyaikaistamista kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian mukaisesti.

Valtatie 4:n varrella lähellä Rovaniemen kaupunkia, lentokenttää ja Napapiiriä sijaitseva alue on ollut jo pitkään suosittu retkeily- ja virkistysalue. Nyt tästä aiemminkin Napapiirin retkeilyalueena tunnetusta alueesta perustetaan valtion kuudes virallinen retkeilyalue. Muut ovat Kylmäluoma, Iso-Syöte, Ruunaa, Oulunjärvi ja viimeksi vuonna 1994 perustettu Evo. Virallisen retkeilyalueen perustaminen mahdollistaa alueen retkeily- ja virkistyskäytön ja luontomatkailun pitkäjänteisen kehittämisen sekä metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen.

”Luonnon virkistyskäytön strategian mukaisesti tarkoituksena on, että retkeilyalueet tarjoavat suojelualueita monipuolisempia luonnossa liikkumisen, harrastamisen ja tapahtumien järjestämisen mahdollisuuksia eri käyttäjäryhmille. Samalla sovitetaan yhteen metsien moninaisia käyttötarpeita − virkistyskäyttö, eräharrastukset, metsätalous ja luonnonsuojelu”, kertoo metsäneuvos Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä.

Napapiirin retkeilyaluetta luonnehtivat Raudanjoki, sen kosket sekä useat vaarat ja niiden väliin levittäytyvät aapasuot. Hyvien kulkuyhteyksien äärellä sijaitsevan alueen kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2023 alueella oli 110 000 käyntiä. Alueella on yhteensä noin 30 kilometriä vaellusreittejä ja luontopolkuja sekä moottorikelkkareittejä noin 10 kilometriä. Alueen halki kulkee lisäksi vesiretkeilyreitti Kalliosalmesta Olkkajärvelle.

Kokonaisuudessaan Napapiirin retkeilyalueen perustamisen talous- ja työllisyysvaikutukset on arvioitu selvästi positiivisiksi. Tarvittavat investoinnit retkeilyrakenteisiin on suurelta osin jo tehty, mutta kunnossapitotarve on kasvava. Mahdolliset lisäpanostukset tehdään olemassa olevien kehysten puitteissa.

Lausunnoissa tuettiin uudenlaisen valtion retkeilyalueen mallia

Luonnos Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta oli lausuntokierroksella 22.3.−22.4.2024. Lausuntopalaute oli valtaosin myönteistä, sillä 19 saadusta lausunnosta 14 kannatti Napapiirin retkeilyalueen perustamista ja vain yksi vastusti. Lausunnoissa tuotiin esiin sidosryhmien vahva kiinnostus osallistua alueen eri käyttömuotoja yhteensovittavan hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan. Tätä myös edellytetään juuri tehdyssä perustamispäätöksessä.

Lisäksi lausunnoissa mm. tuettiin uudenlaista valtion retkeilyalueen mallia ja kiinnitettiin huomiota yritysten matkailupalveluita tukevien rakennelmien sekä paikallisten retkeilijöiden toivomusten yhteensovittamiseen. Pidettiin myös tärkeänä, että retkeilyalueen perustamisessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä muut luontoarvot. Näiden ohella lausunnoissa painotettiin alueen nykyisten metsästysmahdollisuuksien jatkumista.

Palaute huomioitiin asetusehdotuksen viimeistelyssä. Ehdotus laadittiin maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä yhteistyössä Metsähallituksen ja ympäristöministeriön kanssa. Valtioneuvoston asetus Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta tulee voimaan 12. kesäkuuta 2024.

Lausuntoyhteenveto (PDF)

Lausuntokierros: Napapiirille esitetään uutta valtion retkeilyaluetta (tiedote 22.3.)

Muualla verkossa:

Napapiirin retkeilyalue

Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030

Lisätietoja:


Ville Schildt
metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
0295 162 190

Jyrki Tolonen
yhteyspäällikkö, Metsähallitus
etunimi.sukunimi@metsa.fi
0400 388 609

Hallinnonala Hallinto Lainsäädäntö Luonnonvarat Luonto ja ilmasto Metsästys Metsät Puhtaan energian Suomi Strategiat Vapaa-ajankalastus