Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rådet tog beslut om fiskemöjligheterna i Östersjön 2017

Jord- och skogsbruksministeriet
11.10.2016 7.47 | Publicerad på svenska 11.10.2016 kl. 14.00
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Luxemburg måndagen den 10 oktober 2016. Finland representerades vid mötet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Rådets beslut om fiskemöjligheterna 2017:

EU:s TAC (total tillåten fångst, ton)

Ändring

Strömmingskvot i Bottniska viken

140 998

+ 17 %

Strömmingskvot i Finska viken och centrala Östersjön

191 129

+ 8 %

Strömmingskvot i Rigabukten

31 121

- 11 %

Kvot för det västliga strömmingsbeståndet

28 401

+ 8 %

Vassbukskvot

260 993

+ 29 %

Laxkvot i centrala Östersjön och Bottniska viken

95 928 laxar

0 %

Laxkvot i Finska viken

10 485 laxar

- 20 %

Kvot för det östliga torskbeståndet

30 857

- 25 %

Kvot för det västliga torskbeståndet

5 597

- 56 %

Kvot för rödspätta

7 862

+ 95 %

Efter de svåra förhandlingarna är minister Tiilikainen är nöjd med resultatet.

- Det är ett ansvarsfullt beslut och följer vetenskapligt samråd. Fisket efter de fiskbestånd som är viktiga för Finland har varit hållbart. Därför är våra fiskemöjligheter betydligt större nästa år, i synnerhet när det gäller strömming och vassbuk. Laxfisket kommer att fortsätta återhållsamt för att ge laxbestånd tid att återhämta sig ytterligare.

EU:s jordbruksministrar diskuterade kommissionens förslag till förenkling av grundförordningarna om den gemensamma jordbrukspolitiken. I likhet med Finland understödde många medlemsländer förslaget, men var villiga att enligt ländernas tidigare förenklingsförslag gå ett steg längre än i kommissionens förslag.

Övriga frågor som mötesdeltagarna diskuterade rörde bl.a. förenkling av systemet med förgröningsstöd och utvidgning av systemet för märkning av livsmedlens ursprung. I anknytning till det här håller Finland som bäst på att bereda ett försök som siktar till att utvidga systemet för ursprungsmärkning att också omfatta mjölk, mejeriprodukter och kött. Även Frankrike, Italien, Litauen och Slovenien har tagit liknande initiativ. 

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458

EU och internationella frågor Fiskar Fiskekvoter Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk