Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nuoren metsän hoidon rahoitushakemusten hyväksymiskeskeytys jatkuu vuonna 2017

Maa- ja metsätalousministeriö
20.12.2016 11.59
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö päätti tänään jatkaa nuoren metsän hoitohankkeita koskevaa rahoitushakemusten hyväksymisen keskeytystä 30.4.2017 saakka. Lisäksi parhaillaan on lausunnoilla Kemera-lain muuttamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi. Lausuntokierros päättyy 17.1.2017.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi kevätistuntokauden alettua. Näin olisi mahdollista saada laki voimaan jo aikaisemmin keväällä, jolloin myös haun keskeytys voitaisiin kumota päätettyä aikaisemmin.  Esitysluonnokseen sisältyy ehdotus siitä, että nuoren metsän hoitotöiden ja taimikon varhaishoitotöiden toteutusaikaa lyhennettäisiin nykyisestä.

Muiden työlajien rahoitushakemuksia otetaan vastaan normaalisti. Jos käytettävissä oleva myöntämisvaltuus ei riitä kaikkien rahoitushakemusten ratkaisemiseksi, jäljelle jääneet rahoitushakemukset siirretään käsiteltäväksi vuonna 2018. Tuki maksetaan hankkeiden valmistuttua toteutusilmoituksen jättämisen jälkeen.  

Suositeltavaa on, että sekä rahoitushakemukset että toteutusilmoitukset jätetään sähköisten järjestelmien kuten Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun kautta. Tämä helpottaa hakemusten käsittelyä ja nopeuttaa päätöksentekoa ja maksatuksia.  Sen sijaan sähköpostilla tulevat hakemukset joudutaan tallentamaan hyväksymisjärjestelmään manuaalisesti. Taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa koskevan työn sekä suometsän hoitoon liittyvän piennartien tekemisen saa aloittaa heti rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen. Muut toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen ja toteuttamissuunnitelman 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 0295 162 447, marja.hilska-aaltonen(at)mmm.fi
 

Metsät