Hyppää sisältöön
Media

Uusi kalastuslaki valmistellaan avoimessa, laajassa yhteistyössä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2008 7.54
Tiedote -

"Suomessa on monipuoliset ja runsaat kalavarat. Meillä esiintyy runsaat 60 kalalajia, joista noin 20 on laajemman kalastuksen kohteena. Kalavaroista saadaan yhteiskunnassa merkittävää taloudellista ja sosiaalista hyötyä ja ne tuottavat hyvinvointia sekä terveellisenä lähiruokana että unohtumattomina kalastuselämyksinä. Hallitusohjelmaan kuuluva kalastuslain kokonaisuudistus luo edellytyksiä kalavarojen kestävälle hyödyntämiselle" sanoi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila kalastuslain kokonaisuudistuksen käynnistysseminaarissa Säätytalolla 27.11.

Maa- ja metsätalousministeriö on hankkeen valmistelussa käyttänyt hyväksi kevään lausuntokierroksen avulla saamaansa palautetta kalastuslain uudistamistarpeista. Nämä lausunnot, joita annettiin noin 50 kappaletta, ovat olleet apuna hankkeen suunnittelussa. Tavoitteena on avoimen ja laajapohjaisen valmistelun jatkaminen. Ministeriö avaa hankkeelle oman internet-osoitteen www.mmm.fi/kalastuslaki, josta löytyvät 27.11.2008 pidetyn seminaarin esitelmät sekä hankkeen asettamiskirje, asettamismuistio ja hankkeesta annetut lausunnot. Jatkossa sivustolle päivitetään kaikki hankkeeseen liittyvä ajankohtainen materiaali. Valmisteluun kuuluu myös avoimia aluetilaisuuksia.

Uudistuksella pyritään edistämään kalastusharrastuksen ja -elinkeinon toimintaedellytyksiä. Hankkeen valmisteluelimet esiteltiin Säätytalolla tänään. Hanketta ohjaavan työryhmän tehtävänä on selvittää kalastuslakiin liittyvät uudistustarpeet ja tehdä ehdotus uudeksi kalastuslaiksi. Ryhmän toimikausi on 27.11.2008 – 31.12.2010.

Työryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Pentti Lähteenoja ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Timo Kotkasaari maa- ja metsätalousministeriöstä. Työryhmän sihteerejä ovat vanhempi hallitussihteeri Heidi Aliranta sekä neuvotteleva virkamies Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriöstä.

Jäseniä ovat lisäksi:
kalastusneuvos Markku Aro, maa- ja metsätalousministeriö
hallitusneuvos Tanja Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö
luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
hallitussihteeri Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö
kalatalousjohtaja Matti Sipponen, Keski-Suomen TE-keskus
kalatalousjohtaja Minna Uusimäki, Pohjanmaan TE-keskus
toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö
toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden Keskusliitto ry
johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto ry
toiminnanjohtaja Katriina Partanen, Pro Kala ry
isännöitsijä Gabriella Lindholm, Inkoon kalastusalue

Työryhmän alaisuudessa työskentelee neljä jaostoa: kalastusoikeusjaosto, elinkeinojaosto, rahoitusjaosto ja valvontajaosto. Myös jaostojen jäsenet esiteltiin tänään Säätytalolla. Jäsenistöissä on laaja edustus niin hallinnosta kuin alan järjestöistä. Asettamisessa on otettu myös huomioon tasa-arvolain vaatimukset.

Tavoitteena on kalastuslaki, joka vastaa nykypäivän vaatimuksia erityisesti perustuslain suhteen. Myös muussa lainsäädännössä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset on otettava huomioon uudistusprosessissa. Säätelyjärjestelmän on oltava selkeä, yksinkertainen ja kustannusvaikutuksiltaan kohtuullinen.

Laki sääntelee kalastusoikeutta, kalastusmenetelmiä, kalakantojen hoitoa sekä kalatalouden hallintoa. Nykyisen lain tavoitteena on vesialueen mahdollisimman suuri pysyvä tuottavuus kestävän käytön periaatteen mukaisesti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, puh. 050 521 3305
osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, puh. 040 717 16 98
neuvotteleva virkamies Eija Kirjavainen, puh. 040 772 12 62