Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nyt arvioidaan yksityismetsätalouden organisaatiouudistusten onnistuminen

Maa- ja metsätalousministeriö
15.5.2017 15.27
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvityshenkilön arvioimaan, miten yksityismetsätalouden organisaatiouudistukset ovat saavuttaneet tavoitteensa. Selvityshenkilönä toimii Joensuun yliopiston rehtorinakin toiminut emeritus professori Paavo Pelkonen.

Valtakunnallisesti toimiva Suomen metsäkeskus muodostettiin vuonna 2012 yhdistämällä 13 alueellisesta metsäkeskuksesta yhdeksi organisaatioksi. Samalla metsäkeskuksen liiketoiminta eriytettiin muusta toiminnasta. Metsäkeskuksen liiketoiminta myytiin markkinoille vuonna 2016. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleessa tuoreimmassa muutoksessa metsäkeskuksesta tehtiin puhtaasti julkisia hallintotehtäviä hoitava organisaatio, joka ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

– Tehdyt muutokset ovat olleet merkittäviä, ja muutosten vaikutuksista halutaan riippumattomia näkemyksiä, kertoo maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikkö Juha S. Niemelä.

Metsänomistajan näkökulmasta merkittävin muutos on ollut metsänhoitoyhdistysten toimintaa ohjaavien rajoitteiden ja veroluonteisten metsänhoitomaksujen poistaminen vuonna 2015. Metsähoitoyhdistyksistä tehtiin vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvia yhdistyksiä, jotka voivat harjoittaa aikaisempaa vapaammin liiketoimintaa.

– Selvityksellä etsitään tuoreita näkemyksiä, joiden avulla Suomen metsäkeskuksen toimintaa ja asiakastyötä voidaan kehittää entisestään, toteaa kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Metsäkeskus on rajattu selkeästi käynnissä olevan maakuntauudistuksen ulkopuolelle. Uudistus tekee kuitenkin yksityismetsätalouden edistämistoiminnan arvioinnin astetta ajankohtaisemmaksi. Arviointiraportin on määrä valmistua 30.9.2017 mennessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Juha S. Niemelä, juha.niemela(at)mmm.fi, p. 0295 162 009
metsäneuvos Marja Kokkonen, marja.kokkonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 444
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, matti.heikurainen(at)mmm.fi, p. 0295 162 408
 

Metsät