Hyppää sisältöön
Media

OECD:n maataloussektorin vuotuiset lippulaivajulkaisut julkaistu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2018 14.39
Uutinen

OECD:n ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n yhteinen maatalouden markkinakatsaus vuosille 2018–2027 sekä OECD:n maatalouspolitiikan seuranta- ja arviointiraportti 2018 on julkaistu.

OECD:n ja FAO:n Markkinakatsauksessa luodaan katsaus keskeisten maataloustuotteiden tuotantoon ja hintoihin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Useimpien maataloustuotteiden kysynnän kasvun oletetaan heikentyvän ja hintojen odotetaan pysyvän matalina. Hidastuvan kysynnän ja tuotannon kasvun myötä raportti korostaa maatalouskaupan merkitystä erityisesti ruokaturvan osalta. Julkaisu keskittyy tällä kertaa erityisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maatalouteen ja elintarvikemarkkinoihin.

OECD:n maatalouspolitiikan seuranta- ja arviointiraportti 2018 sisältää katsauksen 51 maan maatalouspolitiikkaan.  Raportissa annetaan päättäjille suosituksia paremmista politiikkavalinnoista maataloudessa. Useimpien maiden politiikat ovat OECD:n näkemyksen mukaan melko huonosti linjassa julkisten politiikkatavoitteiden kanssa ja tuottavuuden kasvattaminen kestävällä tavalla on useimmille maille yhä suuri haaste.

Markkinakatsaus ”OECD-FAO Agricultural Outlook 2018–2027”

Maatalouspolitiikan seuranta- ja arviointiraportti ”Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018”

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Jertta de Maziéres   p. 0295 16 2113, sähköposti: jertta.demazieres(at)mmm.fi