Hyppää sisältöön
Media

Opas maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista helpottaa maatalousyrittäjän arkea

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2016 12.55
Tiedote

Tänään julkaistu Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2016–2017 -opas on maatalousyrittäjille tarkoitettu yhteenveto maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista. Oppaan avulla viljelijä voi helposti tarkistaa omaa tuotantoaan koskevat kirjaamisvaatimukset. Oppaassa esitellyt vaatimukset perustuvat voimassaoleviin säädöksiin ja ohjeisiin, eikä opas sisällä uusia vaatimuksia.

Oppaaseen on koottu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maataloustuotantoa koskevat Maaseutuviraston (Mavi), Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialojen kirjaamisvaatimukset sekä vuosittaiset ilmoitusvelvoitteet Manner-Suomessa. Lisäksi opas sisältää nitraattiasetuksesta johtuvat vaatimukset, jotka kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalalle.

Oppaassa esitellään kasvintuotantoon ja eläintuotantoon liittyvät vaatimukset. Osa vaatimuksista koskee kaikkia maatalousyrittäjiä, ja osa puolestaan liittyy maataloustukien ehtoihin. Kirjaamisella pyritään varmistamaan eläinten, rehujen ja elintarvikkeiden jäljitettävyys ja turvallisuus. Tämä on tärkeää selvitettäessä esimerkiksi elintarvikkeiden tai rehujen välityksellä tarttuvaa epidemiaa tai muuta ongelmaa. Kirjanpitotiedoista on hyötyä myös tilan toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Kirjanpito on lisäksi monen eri tuen maksamisen ehtona.

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista ei ole aiemmin ollut yhteenvetoa. Tarve erilliselle kirjaamisvaatimusten yhteenvedolle tuli esiin, kun maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio vieraili maatiloilla keskustelemassa maatalousyrittäjien kokemasta byrokratiasta.

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan eräitä elintarviketurvallisuussäädösten muutoksia, jotka helpottavat muun muassa maidontuotannon kirjaamisvaatimuksia. Näistä muutoksista tiedotetaan myöhemmin. Samalla myös kirjaamisoppaaseen tehdään tarvittavat muutokset. Vuodesta 2018 alkaen opasta päivitetään vuosittain.

Oppaan ovat laatineet Mavin, Eviran ja Tukesin asiantuntijat maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Ahvenanmaan maakuntahallitus laatii myöhemmin vastaavan oppaan ahvenanmaalaisille maatalousyrittäjille. Opas toteuttaa osaltaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Lisätietoja:

– maataloustukien kirjaamisvaatimuksista Mavista:
ylitarkastaja Hanna Ketomäki, p. 0295 312 429 ja ylitarkastaja Timo Keskinen, p. 0295 312 463, etunimi.sukunimi@mavi.fi

– kasvinsuojeluaineiden käytön kirjaamisvaatimuksista Tukesista:
ylitarkastaja Lotta Kaila, p. 0295 052 084, etunimi.sukunimi@tukes.fi,

– muista oppaassa mainituista kirjaamisvaatimuksista Evirasta:
ylitarkastaja Leila Peltola, p. 0295 304 221 ja jaostopäällikkö Olli Venelampi, p. 0295 305 241, etunimi.sukunimi@evira.fi

– oppaasta yleisesti maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 162 207, etunimi.sukunimi@mmm.fi