Hyppää sisältöön
Media

Osallistu komission hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevaan kyselyyn

Julkaisuajankohta 5.1.2023 15.24
Uutinen

Kaikissa EU-jäsenvaltioissa toteuttava vuosittainen kysely kokemuksista hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä maataloustuote- ja elintarvikeketjussa on nyt avoinna. Kyselyllä arvioidaan maiden toteuttamien toimenpiteiden tehokkuutta, joilla rajoitetaan epäterveitä käytäntöjä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2019 direktiivin hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä maataloustuote- ja elintarvikeketjussa. Direktiivillä yhdenmukaistettiin jäsenmaiden kansallisia lakeja määrittelemällä suojelun vähimmäistaso koko EU:n alueelle. 

Suomessa uudistettu elintarvikemarkkinalaki astui voimaan loppuvuodesta 2021. Laki kieltää muun muassa liian pitkät maksuajat, tilausten viime hetken peruutukset, sopimusehtojen yksipuoliset muutokset, myyntiin liittymättömät maksut, kaupalliset kostotoimet sekä liikesalaisuuksien laittoman käytön.

Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston kaikissa jäsenvaltioissa vuosittain toteuttamalla kyselyllä arvioidaan maiden toteuttamien toimenpiteiden tehokkuutta.

Kyselyn kohteena ovat direktiivin soveltamisalaan kuuluvat maataloustuote- ja elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivat tavarantoimittajat kuten maataloustuottajat, elintarvikkeiden alku- ja jatkojalostajat sekä hyödyke-, välituote- ja tukkukauppiaat.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kyselyyn voi osallistua keskiviikkoon 15. maaliskuuta 2023 saakka.


Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Maija Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 5162 082