Hyppää sisältöön
Media

Painopisteet ja päivitettyjä ohjeita Makeran maa- ja elintarviketalouden t&k-hankkeiden vuoden 2025 hankehakuun

Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2025 avataan virallisesti tammikuussa uudessa haeavustuksia.fi-järjestelmässä. Tämä on ennakkoilmoitus ja tiedotus haun painopisteistä. 

Tässä avautuvassa haussa rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Jaettava summa on todennäköisesti aikaisempia vuosia pienempi eli alle neljä miljoonaa euroa.

Tammikuussa avautuvan hankehaun painopisteet ovat seuraavat

 1. Kasvintuotannon kilpailukyky muuttuvassa toimintaympäristössä 
 2. Erilaiset viljelijät ja päätöksentekoa ohjaavat ratkaisut tiloilla (MATO2-ohjelman teemasta 2)
 3. Menestystä maatilayritysten liiketoimintaa, johtamista ja kilpailukykyä kehittämällä
 4. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kestävä ruokajärjestelmä

Painopisteiden tarkempi kuvaus on oheisessa dokumentissa Makeran painopisteet 2025 

Hakujärjestelmämme uudistuu: katso hakuun liittyviä ohjeita

Makeran maa- ja elintarviketalouden hankehaun koulutuksen dioja

Kaksivaiheinen haku

Makeran maa- ja elintarviketalouden hakuprosessi toteutetaan kaksivaiheisena koko valtionhallinnon haeavustuksia.fi-järjestelmässä alla olevan aikataulun mukaisesti:

 • Ensimmäisen vaiheen haku (aiehaku) on avattu haeavustuksia.fi-järjestelmässä tiistaina 6.2.2024. Hakuaika päättyy torstaina 21.3.2024 klo 16.15. Huom! Tässä vaiheessa EI vielä liitetä tutkimussuunnitelmaa, vaikka sille varattu kohta teknisistä syistä näkyy hakulomakkeella.
 • Toiseen vaiheeseen hyväksytään ensisijaisesti ne, jotka parhaiten vastaavat haun painopisteisiin ja toteuttavat Makeran t&k-rahoituksen tavoitteita. Hakijoille ilmoitetaan juhannukseen mennessä, mitkä hankkeet on valittu toiseen vaiheeseen.
 • Toiseen vaiheeseen päässeet: järjestelmästä lähetetään täydennyspyyntö ja hakemus on täydennettävä viimeistään keskiviikkona 11.9.2024 klo 16.15. Hankesuunnitelma (pakollinen) liitetään mukaan vasta tässä vaiheessa.
 • Haun tuloksista ilmoitetaan joulukuun 2024 loppuun mennessä. Päätökset tehdään vuoden 2024 tammi-helmikuun vaihteessa, kun Makeran käyttösuunnitelma on hyväksytty ja varoja myönnetty vuodelle 2025.

Kysymyksiä ja vastauksia Makeran hakuihin liittyen

Lisätietoja
Painopistekohtaiset lisätietojen antajat löytyvät tiedostosta ”Makeran painopisteet 2025” (ks. yllä).
Muita tietoja antaa neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen, puh. 02951 62126 (sähköposti etunimi.sukunimi(at)gov.fi).

Haeavustuksia.fi-järjestelmän teknisissä kysymyksissä apua voi kysyä Valtiokonttorista:
tuki.haeavustuksia@valtiokonttori.fi
Asiakaspalvelu puhelimitse ma-pe klo 9-16: +358 295 50 3760

HUOM! Uudessa järjestelmässä on ainakin seuraavat suuret erot aikaisempaan:

 1. Rahoitusta haetaan haeavustuksia.fi-sivulla oman tutkimusorganisaation nimissä ja sitä varten edellytetään Suomi.fi-tunnistautumista. Hae valtuuksia ajoissa, sillä siihen voi mennä jopa useampi viikko. Kysy oman organisaatiosi (tutkimus)hallinnosta, miten valtuutus toimii omassa organisaatiossasi. 
  HUOM! Joissakin organisaatioissa vaaditaan kaksi allekirjoitusta ja tällöin hakemusta ei voi lähettää, ennen kuin toinenkin on sen allekirjoittanut. Katso lisäohjeita Valtiokonttorin videosta.
  Hakemus ei siis lähde viranomaiselle ennen kuin toinenkin allekirjoitus on kunnossa ja tämä jälkimmäinen allekirjoittaja lähettää hakemuksen!
 2. Jokainen MMM:stä rahoitusta hakeva organisaatio tekee oman hakemuksensa järjestelmään ja hakee omalle organisaatiolle suunniteltua rahoitusta. Näin toimitaan myös silloin, kun hankkeessa on useampi kuin yksi rahoituksen hakija (=tutkimuskonsortio). Maksatusvaiheessakin jokainen osapuoli raportoi oman osuutensa tässä järjestelmässä. 
 3. Jos hankkeessa on useampi kuin yksi rahoituksen hakija, tutkimuskonsortion jokaisen osapuolen tulee kirjata hakemukseen täysin sama hankenimi ja hankelyhenne.
 4. Aiehakuvaiheessa EI liitetä mukaan tutkimussuunnitelmaa eikä mitään muitakaan liitteitä. Sen sijaan jatkoon päässeet saavat järjestelmästä täydennyspyynnön ja tässä toisessa vaiheessa hakemukseen on liitettävä tutkimus/hankesuunnitelma. Riittää, että tutkimus/hanke¬suunnitelman liittää yksi tutkimus/hankekonsortion organisaatio.  

Haeavustuksia.fi-järjestelmän sisällöt ovat jossakin määrin eri logiikalla kuin MMM:n T&K-hankejärjestelmässä, mutta logiikka avautunee, kun hakulomakkeeseen tutustuu. Katso lisäohjeita yllä olevasta Makeran hakuohjeita 2025 –tiedostosta.