Hyppää sisältöön
Media

Pienetkin toimijat voivat vähentää ruokahävikkiä elintarvikelahjoitusten avulla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2018 10.15
Tiedote

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on ottanut kantaa pienten yritysten ruokalahjoitusten helpottamisen puolesta esittämällä yksinkertaistettua toimintamallia, joka varmistaa lahjoitusruuan elintarviketurvallisuuden. EFSAn suosittamaa toimintatapaa on Suomessa hyödynnetty jo useita vuosia tavoitteena juuri helpottaa ruoka-aputoimintaa ja vähentää ruokahävikkiä.

EFSAn 7.11. julkaiseman aloitteen tavoitteena on edistää myös pienten kauppojen ja ravintoloiden elintarvikelahjoituksia ja siten vähentää ruokahävikkiä. Tällä hetkellä EU:ssa vain pieni osa syömäkelpoisesta ylijäämä ruuasta päätyy eteenpäin lahjoituksina. Toukokuussa 2018 voimaan astunut EU:n uusi jätelainsäädäntö ohjaa jäsenmaita seuraamaan ja vähentämään ruokahävikkiä kaikissa ruokaketjun vaiheissa. EFSAn uuden toimintaohjeen mukaan ruokaketjun toimijoiden tulee olla tietoisia elintarviketurvallisuuteen liittyvistä riskeistä, mutta yksityiskohtaista tietoa ei pieniltä toimijoilta edellytettäisi.

– Ruokahävikki eli syömäkelpoinen ruoka roskissa on kestämätöntä resurssien tuhlaamista. Turvalliset elintarvikelahjoitukset ovat yksi keino vähentää hävikkiä, toteaa elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä.  – EFSA:n kannanotto on uusi osoitus ruokahävikin ajankohtaisuudesta.  Vaikuttavaan muutokseen tarvitsemme kaikkien eurooppalaisten toimijoiden panosta ja virallisten tahojen tuen.

Suomessa ruokalahjoitustoimintaan on sovellettu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuonna 2013 antamaa ja vuonna 2017 päivitettyä ruoka-apu-ohjetta hyvin tuloksin. Viranomaisohjeen tarkoituksena on varmistaa ruoka-lahjoitusten turvallisuus ja selkiinnyttää toimintatapoja ja vastuukysymyksiä ruoka-avun luovuttamisessa. Ruokaa lahjoittavien tahojen, kuten elintarvikealan yritysten lisäksi myös hyväntekeväisyysjärjestöillä ja - yhteisöillä on vastuu luovuttamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta. Suomessa annetun ohjeen perimmäisenä tarkoituksena on myös edistää toimintaa siten, että ruokahävikin määrää saadaan vähennettyä. Käytännössä ruoka-aputoiminta on viranomaisten näkökulmasta rinnastettu loppukuluttajan asemaan.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. 0295162305, sebastian.hielm(at)mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous