Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pieni lievennys eläinrekisteri-ilmoitusten myöhästymisten seuraamuksiin täydentävissä ehdoissa − oikea-aikainen ilmoittaminen edelleen tärkeätä

Maa- ja metsätalousministeriö
18.5.2017 12.49
Tiedote

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin täydentävien ehtojen valvonnassa otetaan EU:ssa käyttöön uusi käytäntö, jossa inhimillisen erehdyksen takia myöhästyneistä ilmoituksista ei aina aiheudu seuraamuksia.

Virheelliset tai myöhässä tehdyt eläinrekisteri-ilmoitukset aiheuttavat valvonnan seurauksena leikkauksia maksettaviin tukiin sekä täydentävien ehtojen että eläinpalkkion ehtojen kautta. Nyt käyttöön otettava käytäntö tuo lievennystä täydentävien ehtojen seuraamuksiin, jos viivästymisen syynä on inhimillinen erehdys.  Virheellisistä rekisteritiedoista täydentävien ehtojen mukainen seuraamus aiheutuu kuitenkin myös jatkossa. Myöskään eläinpalkkion ehtoja tämä komission ohjeistama helpotus ei valitettavasti koske.
 
Myöhässä eläinrekistereihin tehtyjen ilmoitusten voi katsoa johtuvan inhimillisestä erehdyksestä, jos tuottaja valvontatilanteessa perustellusti vetoaa esimerkiksi sesonkiluonteiseen ruuhka-aikaan kasvinviljelyssä tai eläinten poikimisissa, tilapäiseen häiriöön tai sairaustapaukseen. Myöhästyneitä ilmoituksia voi olla korkeintaan seitsemän prosenttia kaikista tilan ilmoituksista, yksittäisiä myöhästyneitä ilmoituksia voi olla enintään seitsemän kappaletta, ja niistä jokaisen ilmoitusviive voi olla korkeintaan seitsemän päivää. Jos tilalla on vain yksi myöhästynyt ilmoitus, viive voi olla pidempikin ja sen osuus kaikista tehdyistä ilmoituksista korkeampi kuin 7 prosenttia. Ilmoitusten tulee olla rekisterissä kuitenkin ennen kuin tulevasta valvonnasta on ilmoitettu.
 
Uutta menettelyä voidaan komission mukaan soveltaa vain, jos tilalla asiat ovat yleisesti kunnossa, eli esimerkiksi vakavia eläinsuojelullisia ongelmia ei saa olla. Valvonnan prosessissa hyväksytty inhimillinen erehdys ei aiheuta täydentävien ehtojen laiminlyöntiseuraamusta eikä se jää rasitteeksi tarkasteltaessa mahdollisia ilmoituspuutteita myöhemmissä valvonnoissa. Toisin sanoen seuraavassa valvonnassa tarkastelu lähtee puhtaalta pöydältä.  
 
Täydentävien ehtojen seuraamusten lievennyksistä huolimatta eläinrekisteritietojen on edelleen oltava ajan tasalla ja oikein, jotta tarttuvien tautien valvonta ja tarvittaessa torjunta voidaan tehdä tehokkaasti ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi. Lisäksi kotieläinten ja niistä valmistettavien tuotteiden markkinoiden toiminnan sekä Suomen elintarvikeviennin kannalta on ensiarvoisen tärkeää säilyttää hyvä kontrolloitu tilanteemme vastustettavien eläintautien osalta.  
 
Eläinten rekisteri-ilmoituksien myöhästymiset aiheuttavat edelleen tukimenetyksiä
 
Eläinrekisterimerkintöjen myöhästymisten seuraamuksiin eläintuissa ei ole saatu muutosta, vaikka Suomen viranomaiset ovat yrittäneet asiassa vaikuttaa EU:n eri toimielimiin. Myöhässä tehdyistä ja virheellisistä rekisterimerkinnöistä aiheutuu edelleen monille tiloille tukimenetyksiä. Siksi on erittäin tärkeätä, että merkinnät tehdään oikein ja annetuissa aikarajoissa. Edellä kuvattua inhimillisen erehdyksen käytäntöä ei voida eläintukien valvonnassa soveltaa.  Jo yhdenkin päivän myöhästynyt tai yksikin virheellinen rekisteri-ilmoitus voi aiheuttaa suuria tukimenetyksiä.
 
Rekisterimerkinnät tulee pääsääntöisesti tehdä seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Jos tila on korvannut eläinluettelon pitämisen sähköisillä rekisterimerkinnöillä, tapahtumat on kirjattava kolmen päivän kuluessa. Velvoitteista ja mahdollisista poikkeuksista ilmoittamisiin voi lukea tarkemmin Eviran ohjeista.

Linkkejä:

Eläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä (Evira)

Eläintukien ja -palkkioiden oppaat (Maaseutuvirasto)

Pelto- ja eläintukien valvonnasta (Maaseutuvirasto)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Eläinlääkintöylitarkastaja Anssi Welling, p. 02951 62151 (eläinten merkintä)
Ylitarkastaja Pirjo Kuusela, p. 02951 62138 (täydentävät ehdot)
 
Lisätietoja Evirasta:
Ylitarkastaja Anne Ojala, p. 040 489 3361 (eläinten merkintä ja rekisteröinti ja inhimillinen erehdys täydentävissä ehdoissa)

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Maaseutu Ruoka ja maatalous