Hyppää sisältöön
Media

Puutarhatuotteiden varastointituen tukitasot Etelä-Suomessa ja maidontuotannon pohjoinen tuki vuodelle 2018 vahvistettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2019 13.50
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2018 puutarhatuotteiden varastointituen tasoista Etelä-Suomen osalta sekä vuoden 2018 tammi–joulukuun maidontuotannolle maksettavan pohjoisen tuen lopullisen määrän. Pohjoisen tuen puutarhatuotteiden varastointituen tasot pysyvät alun perin päätetyllä tasolla.

Etelä-Suomessa koneellisesti jäähdytetyissä varastoissa puutarhatuotteiden varastointituki on viime vuodelta 9,10 euroa kuutiometriltä ja muissa varastoissa 5,60 euroa kuutiometriltä. Samalla puutarhatuotteiden varastointituen eurorajoitetta korotetaan, jotta Etelä-Suomen kansallisen tuen maksuvaltuutta saadaan sovellettua mahdollisimman täysimääräisesti.

Tukitaso tarkistetaan aina toteutuneiden yksikkömäärien vahvistuttua seuraavan vuoden alussa. Puutarhatuotteiden varastointituelle on asetettu kansallisesti ja EU:n päätöksissä enimmäismäärärajoitteita. Jotta euromääräiset enimmäisrajoitteet eivät ylity, joudutaan vuoden 2018 osalta maksettavaa yksikkötukea alentamaan.

Puutarhatuotteiden varastointituessa tukikelpoinen varastoitu määrä oli vuonna 2018 jossain määrin aiempia vuosia pienempi. Suhteessa eniten aleni varastointimäärä niissä varastoissa, joissa ei ole koneellista lämmönsäätelyjärjestelmää. Varastointimäärien aleneman taustalla on kesän 2018 kasvukauden kasvintuotannon kannalta vaikeat olosuhteet.

Tänään tehdyllä päätöksellä ei ole suoranaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska tuen enimmäismäärästä päätetään erikseen tukimuodon hyväksymisen yhteydessä. Puutarhatuotteiden varastointitukea arvioidaan maksettavan vuodelta 2018 yhteensä noin 0,98 miljoonaa euroa.

Maidontuotannolle maksettavaa pohjoista tukea korotetaan nyt 0,2–0,4 sentillä 7,5–33,0 senttiin litralta tukialueesta ja tukikuukaudesta riippuen. Maidon tuotantomäärä oli pohjoisen tuen alueella vuonna 2018 likimain sama kuin vuonna 2017.

Litrakohtainen tuki korotetaan tukialueittain porrastetusti siten, että maidontuotantoon varattu 164,6 miljoonan euron tukisumma tulisi mahdollisimman täysimääräisesti käytetyksi. Vastaava tuen täydentäminen on tehty vuosittain siinä vaiheessa, kun koko vuoden aikana tuotetut maitomäärät pohjoisen tuen alueella ovat selvillä.

Etelä-Suomen kansallinen tuki ja pohjoinen tuki ovat kokonaan kansallisesti maksettavia, EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan sovitettuja maatalouden tukimuotoja. Niillä täydennetään EU:n tukijärjestelmiä (EU:n suorat tuet, luonnonhaittakorvaukset, ympäristökorvaukset ja eläinten hyvinvointikorvaukset) ja turvataan maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi

erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi

ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193, veli-pekka.reskola(at)mmm.fi