Hyppää sisältöön
Media

Rajoituksia metsähanhen, merihanhen, metson ja riekon metsästykseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.8.2012 9.45
Tiedote -

Metsähanhen metsästystä rajoitetaan koko maassa 1.8. alkavana metsästysvuonna. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa metsähanhen metsästyskauden aloitus siirretään alkamaan 10.9. lajin pääasiallisilla pesimäalueilla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Alueeseen kuuluvat Lapin ja Kainuun maakunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnat sekä Pohjois-Karjalasta Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kunnat. Metsästyksen aloitus siirtyy tällä alueella 21 päivää myöhemmäksi kuin yleisen rauhoitusajan päättyminen. Muualla maassa metsähanhen metsästys alkaa 26.9.

Metsähanhikanta on taantunut viime vuosikymmeninä ja sen metsästystä on edelleen tarpeen rajoittaa. Asetuksen tavoitteena on vähentää Suomessa pesivän metsähanhen Anser fabalis fabalis -alalajin eli taigametsähanhen kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta sekä pesimäalueilla että muuton aikaisilla levähdysalueilla. Ministeriön tarkoituksena on toistaiseksi rajoittaa metsähanhen metsästystä metsästysaikaa lyhentämällä ainakin siihen saakka, kunnes kansallinen ja kansainvälinen hoitosuunnitelma on saatu laadittua. Ministeriö on jo käynnistänyt kansallisen hoitosuunnitelman valmistelun ja myös ilmaissut EU:n komissiolle kiinnostuksensa olla vetovastuussa kansainvälisen hoitosuunnitelman laatimisessa.
Oulujärvelle levittäytyvän merihanhikannan vakiinnuttamiseksi ja lisäämiseksi asetuksella kielletään merihanhen metsästys kolmeksi (3) vuodeksi Kajaanin, Paltamon ja Vaalan kunnissa.

Metson metsästys kielletään kokonaan kolmeksi (3) vuodeksi Varsinais-Suomen maakunnassa ja suurimmassa osassa Uudenmaan maakuntaa, lukuun ottamatta Lapinjärven, Loviisan ja Myrskylän kuntia. Metson metsästys on tällä alueella ollut pääsääntöisesti kiellettyä jo usean vuosikymmenen ajan.

Riekon metsästys kielletään kokonaan kolmeksi (3) vuodeksi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella.

Metsästysrajoituksia saattaa tulla vielä myös muille alueille, kun heinäkuun loppuun mennessä laskettujen riistakolmioiden tulokset käydään läpi. Jos laskentatulosten perusteella näyttää siltä, että kesän pesintä on joillakin alueilla epäonnistunut, ministeriö voi yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa valmistella metsästysrajoituksia. Nämä rajoitukset ovat lähinnä metsästysajan lyhentämisiä kyseisen lajin metsästysajan loppupäästä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229