Hyppää sisältöön
Media

Ravinnekierrätykseen kaivataan toimijoiden välistä yhteistyötä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2023 16.39
Uutinen
Kuvassa ravinteiden kierrätyksen seminaarin panelistit.

Ravinteiden kierrätyksessä on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, ja siihen vaaditaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Alalla toimivat yritykset toivovat lainsäädäntöön yhdenmukaisuutta ja ennustettavuutta. Muun muassa nämä kärkiteemat nousivat esiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä seminaarissa, jossa paneuduttiin ravinteiden kierrätykseen ja siihen liittyvien teollisen mittakaavan investointien vauhdittamiseen.

Kierrätysravinteet ovat välttämättömiä tulevaisuudessa, todettiin seminaarin asiantuntijapaneelissa.

Paneeliin otti osaa kierrätysravinnealan toimijoita niin investoijan (BioKymppi, IP-Innovaatiot, Gasum) kuin ostajan (Soilfood, Kekkilä-BVB, MTK) näkökulmasta. Keskustelussa nousi esiin tarve lainsäädännön yhdenmukaistamiselle ja järkevälle luvitukselle investointien vauhdittamiseksi. Myös kierrätysravinteiden logistiikan parantaminen puhutti panelisteja.

"Tukien saaminen on alkusysäys, mutta pitkällä aikavälillä ravinteiden kierrätyksestä tulisi saada kannattavaa liiketoimintaa. Ravinnetuotteista on tehtävä niin hyviä, että ne puhuvat itsestään ja niitä on jatkuvasti saatavilla", totesi paneelissa MTK:n Airi Kulmala.

"Kannattavuutta pitää saada nostamalla jalostusarvoa. Investoinnit eivät ole iso haaste, vaan massojen liikuttelu ja märkyys", sanoi Soilfood Oy:n projektipäällikkö Eetu Virtanen.

Panelistit olivat myös yhtä mieltä siitä, että alan toimijoiden välistä yhteistyötä tulisi tiivistää. 
"Yhteistyötä tekemällä parhaat teknologiset ratkaisut tulisivat esille. Myös kuluttajat ja eritoten kauppaketju pitää saada mukaan, että ollaan valmiita maksamaan kierrätystuotteista nykyistä enemmän", totesi BioKymppi Oy:n toimitusjohtaja Mika Juvonen.

Vauhtia ja vaikuttavuutta ravinteiden kierrätyksen investointeihin -seminaari järjestettiin Tampereella 23. toukokuuta. Seminaarin ohjelmassa oli asiantuntijapaneelin lisäksi esimerkkejä ravinteiden kierrätyksen yrityskentältä sekä puheenvuoroja muun muassa eri rahoitusmahdollisuuksista.

Alalla on menty eteenpäin

Seminaarin järjestivät yhteistyönä ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ohjelma (Raki) ja maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma (RKKO). Ministeriöiden edustajat lupaavat viedä seminaarissa nousseita asioita eteenpäin hallinnossa.

"Olen kovin iloinen onnistuneesta päivästä. Vielä muutama vuosi sitten pohdittiin, että ravinnekierrätyksen eteen pitäisi tehdä jotain ja tänään olemme huomanneet, että me teemme niitä asioita jo nyt. Vaikka uutta teknologiaa ja tuotantomittakaavan investointeja tarvitaan edelleen, teemme nyt paljon. Tilanne on oikeasti muuttunut", totesi erityisasiantuntija Sanna Tikander maa- ja metsätalousministeriöstä seminaarin päätteeksi.

"Ravinteiden kierrätyksestä puhutaan vielä paljon ruoantuotannon kautta. Nyt on kuitenkin näköpiirissä, että on useita muitakin hyötykäyttökohteita. Esimerkiksi puhdistamoliete- ja jätevesipohjaisia ravinteita voisi ohjata enemmän esimerkiksi teollisuuteen, jossa ei ole niin suurta riskiä haitta-aineiden osalta", sanoi ohjelmapäällikkö Riikka Malila ympäristöministeriöstä.

Lue lisää: Ravinnekierrätyksen tuotantomittakaavan investointien eteneminen edellyttää alalle teknologiakehitystä. Mm. Business Finlandin teettämän analyysin mukaan Suomen teknologiansiirtoekosysteemissä on keskeisiä puutteita, jotka haittaavat tutkimustulosten kaupallistamista erityisesti startupeissa. Volyymin nosto edellyttää muun muassa yhä varhaisempaa mahdollisuuksien tunnistamista ja jalostamista sekä TKI-toimintaympäristön kokonaisvaltaista ja jatkuvaa kehittämistä. 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Sanna Tikander, maa- ja metsätalousministeriö, (sanna.tikander (@)  gov.fi, p. 0295 162 178
Kehittämisasiantuntija Anja Norja, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, anja.norja (@) ely-keskus.fi, p. 0295 027 587
Ohjelmapäällikkö Riikka Malila, ympäristöministeriö, (riikka.malila (@)  gov.fi, p. 0295 250 160
Erityisasiantuntija Petri Nissinen, ympäristöministeriö, petri.nissinen (@) gov.fi, p. 0295 250 419
 

Biotalous Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen