Hyppää sisältöön
Media

Ruoka on turvallisuuden peruspilari

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 15.41
Tiedote

Euroopan geopoliittinen tilanne on muuttunut Venäjän hyökkäyssodan myötä perustavanlaatuisesti. Tärkeintä on pitää huoli turvallisuudesta, jonka yksi peruspilareista on ruoka. Tästä syystä päätettiin rakentaa maataloutta tukeva, runsaan 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketti.

Maataloudessa erityisesti energia, rehut ja lannoitteet ovat nyt historiallisen kalliita. Maatalouden huoltovarmuuspaketin pääperiaatteina ovat nopeat, erityisesti tilojen maksuvalmiutta parantavat tukitoimet, ruuantuotantoa ja sen kriisinsietokykyä pidemmällä aikavälillä  vahvistavat toimet sekä markkinoiden toimivuuden kestävä tehostaminen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vakuuttaa hallituksen pyrkivän turvaamaan maatalouden toimintaedellytykset: 

- Hallitus on tehnyt ja tulee myös jatkossa tekemään toimia maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kyseessä on erittäin poikkeuksellinen tilanne, jonka ratkaisemisessa tarvitaan kaikkia ruokaketjun toimijoita. Kestävä ratkaisu on toimivat elintarvikemarkkinat ja sitä kautta saatava riittävä tulo. Riittävät markkinatulot ja tuet yhdessä muodostavat kannattavan maatalouden perustan.

Kehyssäästöt eivät vaikuta ruuantuotantoon kohdentuviin viljelijätukiin

Hallituksen sopimat kehysmenojen uudelleenkohdennukset pienentävät maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan määrärahatasoa vuodesta 2023 alkaen 40 miljoonalla euroa vuosittain. Säästöt tullaan kohdistamaan useisiin eri menokohtiin, jotka tarkentuvat syksyn 2022 budjettiriiheen mennessä. Ruuantuotantoon kohdentuviin viljelijätukien tasoon säästöillä ei ole vaikutusta.

Kehysriihessä hallitus päätti myös osoittaa kyläkauppatuen vakinaistamiseen 1 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lähtien. Ruokavirastolle osoitetaan vuosittain yhteensä 0,6 miljoonaa euroa elintarvikeketjun rikollisuuden torjuntaan ja etämyynnin valvontaan. Hallitus päätti lisäksi uuden ilmastolain mukaisiin lisätehtäviin kohdentuvasta vuotuisesta 1,5 miljoonan euron rahoituksesta.

Energiaomavaraisuutta kasvatetaan, ulkomaisesta fossiilisesta polttoaineesta irrottaudutaan

Hallitus on valmistellut toimia, joiden tarkoituksena on vihreän siirtymän vauhdittaminen. Tavoitteena on energiaomavaraisuuden kasvattaminen sekä irrottautuminen ulkomaisesta fossiilisesta polttoaineesta mm. tukemalla maatilojen energiainvestointeja sekä koneiden käyttövoimamuutoksia ja biokaasun varastointia tiloilla. Lisäksi tuetaan maaseutuyritysten uusiutuvan energian (ml. biokaasu) investointeja ja kehittämistoimia. Energiantuotannon siirtäminen biotalouteen pohjaaviin ratkaisuihin tuo työtä ja elinvoimaa eri puolille Suomea. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Jere Nuutinen, p. 02951 62012, jere.nuutinen(at)gov.fi
maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Annukka Kimmo, p. 050 478 0226, annukka.kimmo(at)gov.fi
talousjohtaja Jukka Nummikoski, p. 02951 62022, jukka.nummikoski(at)gov.fi