Hyppää sisältöön
Media

Ruokavirastohanke etenee aikataulussa, laki vahvistettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2018 11.53
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti 18.5. lain Ruokavirastosta. Uusi virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskuksesta yhdistyvät.

Ruokaviraston henkilöstön määrä on vajaa tuhat henkeä, ja virastolla on toimipaikkoja yhteensä 20 paikkakunnalla. Viraston päätoimipaikaksi tulee Seinäjoki. Ruokaviraston pääjohtajan valintaprosessi aloitetaan alkukesästä.

Ruokaviraston tehtävänä on edistää, valvoa ja tutkia elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi EU- ja kansallisia tukia.

Toimialan kilpailukykyä ja digitalisaatiota tukeva uudistus

Ruokavirastolla tulee olemaan keskeinen tehtävä tukea elintarvikeketjun toimijoiden kilpailukykyä. Elintarvikeketjun ohjaaminen, kehittäminen ja valvonta helpottuvat, kun toiminnot ovat samassa virastossa. Ruokaviraston tehtävinä mainitaan laissa nimenomaisesti myös elintarvikeviennin edistäminen ja ohjaus.  

Hallinnonalan viranomaisten käyttämien tietojärjestelmien, erityisesti maataloustukien haku-, valvonta- ja maksujärjestelmien, kehittäminen on olennainen osa Ruokaviraston toimintaa. Virastouudistus selkeyttää ja kokoaa yhteen tietojärjestelmien kehittämiseen liittyviä vastuita ja tukee koko toimialan digitalisaatiota.

Elintarviketurvallisuusvirastossa harjoitettu korkeatasoinen eläin- ja kasvitauteja sekä elintarvikkeiden, rehujen, lannoitteiden ja siementen turvallisuutta ja laatua koskeva tutkimustyö ja laboratorioanalytiikka tulevat jatkumaan Ruokavirastossa.

Lisätietoja:

Hankejohtaja Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 322 3848

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2244

Ruokavirasto-hankkeesta maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

Eläimet ja kasvit Hallinnonala Hallinto Maaseutu Ruoka ja maatalous Tuet