Hyppää sisältöön
Media

Saimaan lisäjuoksutusta suurennetaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.7.2012 7.48
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään 26.7. päättänyt lisätä Saimaan juoksutusta tulvauhan pienentämiseksi. Juoksutusta lisätään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ministeriölle tekemän esityksen mukaisesti nykyisestä määrästään 800 kuutio¬metristä sekunnissa 900 kuutiometriin sekunnissa. Lisäjuoksutuksella Saimaan vedenkorkeuden nousu pyritään pysäyttämään. Ministeriö päättää lisäjuoksutuksen määristä ja muutosten ajankohdista tarkemmin ELY-keskuksen esitysten perusteella.

Vuoksen vesistöalueella vuoden alkupuolisko on ollut sateisin yli 50 vuoteen. Saimaan vedenkorkeus on noussut sateiden seurauksena voimakkaasti ja on nyt ns. normaali¬vyöhykkeen ylärajalla. Saimaan juoksutusta on jo aiemmin lisätty määrään 800 m3/s ELY-keskuksen päätöksellä 2.7.2012 alkaen. Vielä heinäkuun alussa tämä juoksutusmäärä näytti ennusteiden mukaan riittävältä pitämään vedenkorkeuden normaalivyöhykkeen ylärajan tasolla keskimääräisessä vesitilanteessa. Sadanta on kuitenkin ollut edelleen heinäkuun aikana keskimääräistä voimakkaampaa, mistä johtuen tilanne on vaikeutunut huomattavasti.

Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaan silloin, kun normaalista poikkeavan tulvan havaitaan olevan odotettavissa, saadaan ensi tilassa ryhtyä sellaiseen juoksutuksen muuttamiseen, jolla odotettavissa olevia vahinkoja pystytään tehokkaasti ennalta estämään. Lisäksi Saimaan tulvan nousemista korkeustason NN+ 76.60 yli tulee pyrkiä estämään tai tehokkaasti pienentämään. Samalla on huolehdittava siitä, että tästä ehkä Vuoksen osalla aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Korkeustaso NN+ 76.60 on 12 cm nykyistä vedenpinnan tasoa korkeammalla.

Maa- ja metsätalousministeriö siirsi juoksutusmuutoksiin liittyvän päätöksenteon kirjeellään 24.2.2011 pääosin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Maa- ja metsätalousministeriö päättää kuitenkin edelleen juoksutus¬muutoksista tilanteissa, joissa niistä saattaa aiheutua Suomen valtiolle korvaus¬velvollisuus. Juoksutuksen lisääminen nykyisestä voi aiheuttaa lisäjuoksutusmääristä ja niiden kestosta riippuen merkittäviä vesivoimamenetyksiä Venäjän puolella sijaitseville vesivoimalaitoksille. Tältä osin vaikutukset selviävät kuitenkin vasta lisäjuoksutusten päätyttyä, kun niiden vaikutusta verrataan luonnonmukaista vastaavan vesitilanne¬kehityksen mukaisiin vesivoima¬menetyksiin. Suomen puolella sijaitseville vesivoima¬laitoksille mahdollisista ohi¬juoksutuksista ei makseta korvauksia.

Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että juoksutuksen lisääminen ELY-keskuksen esittämällä tavalla on nykyisessä vaikeassa vesitilanteessa tarpeellinen ja perusteltu. Lisäjuoksutuksilla vähennetään Saimaan tulvariskiä paitsi lyhyellä aikavälillä myös ajatellen tulevan talven sekä ensi vuoden kevään ja kesän vesitilanteita.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vesiylitarkastaja Ville Keskisarja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2390