Hyppää sisältöön
Media

Saimaannorppa kuollut verkkoon – vältä heinäkuussa kuuteille vaarallista verkkokalastusta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.7.2023 14.40
Tiedote

Saimaalla on kuollut heinäkuun aikana saimaannorpan kuutti kalastusverkkoon. ”Jokainen tällainen kuolema on surullinen tapaus. Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen laji, jota suojellaan Saimaan kalastusrajoitusten avulla. Kalastajilta vaaditaan erityistä vastuullisuutta ja tarkkuutta norppavesillä”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah muistuttaa.

Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee käyttämään heinäkuussa Saimaalla verkkokalastuksen sijaan muita pyyntimuotoja. Osa kuuteista on vielä pienikokoisia, minkä vuoksi ne jäävät isoja norppia helpommin kiinni verkkoihin. Siksi verkkokalastus on erityisesti heinäkuussa vaarallista kuuteille. Kuuttien riski menehtyä verkkoihin pienenee kesän edetessä ja painon lisääntyessä. Tänä vuonna kuutteja on syntynyt ennätyksellisen paljon. Kannan kasvaessa ja pesimäalueen laajentuessa riski kuuttien päätymisestä verkkoihin kasvaa.

Ministeriö myös korostaa, että kalastuslain mukaan kalastajan on välittömästi ilmoitettava pyydykseen jääneestä saimaannorpasta Metsähallitukselle.

Saimaannorppaa suojellaan saimaannorpan suojelustrategian mukaisesti ja kannan kehitystä seurataan tarkkaan. Saimaannorppakanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 430–440 yksilöön. Suojelustrategian 400 saimaannorpan välitavoite saavutettiin kuusi vuotta etuajassa. 

Jokainen norppayksilö on arvokas, mutta kannan kehitystä seurataan koko kannan tasolla. Valtioneuvosto antoi edellisen asetuksen Saimaan kalastusrajoituksista 6.5.2021. Asetus on voimassa 14.4.2026 asti. Eduskunta on edellyttänyt saimaannorppaan liittyvästä kansalaisaloitteesta päättäessään, että hallitus seuraa saimaannorppakannan ja norppien kalanpyydyskuolleisuuden kehittymistä ja antaa näiden seurantatietojen perusteella selvityksen maa- ja metsätalousvaliokunnalle vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Kalastusrajoitukset suojaavat saimaannorppaa

Kalastusrajoitusten tärkein tavoite on turvata saimaannorppakannan kasvu suojelustrategian mukaisesti. Saimaalle on säädetty norppien pesimisalueen perusteella kalastusrajoitusalue, jota pyritään laajentamaan sitä mukaa, kun kuutteja syntyy uusille alueille. Kalastusrajoitusalueen laajentaminen uusilla pesimäalueilla perustuu vesialueen omistajien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen välisiin kalastuksen rajoittamissopimuksiin.  

Verkkokalastus on kalastusrajoitusalueella täysin kiellettyä 15.4.–30.6. Alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkojen kohdalla kalastuskielto on 15.4.-20.6. Verkot on ankkuroitava pohjaan verkon tai verkkojadan molemmista päistä. Riimuverkkojen ja muiden vahvalankaisten verkkojen käyttö on kiellettyä ympäri vuoden. 

Saimaalla pyritään sovittamaan yhteen saimaannorpan suojelu sekä kotimaisen kalan saatavuus. Saimaan alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta. Lisäksi vapaa-ajankalastusta harrastaa Saimaalla arviolta 49 000 henkilöä, joiden saaliista puolet saadaan erilaisilla verkoilla. Tärkeintä on varmistaa saimaannorppakannan kasvu, minkä lisäksi halutaan varmistaa kotimaisen kalan saatavuus.

Aiheesta lisää: 

Kuva: Jouni Koskela

Korjattu 20.7. saimaannorpan kannan koko Metsähallituksen uusimman arvion mukaiseksi.