Hyppää sisältöön
Media

Pohjoismaissa harjoitellaan suu- ja sorkkataudin varalta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2005 9.13
Tiedote -

Pohjoismaat järjestävät yhteisen valmiusharjoituksen suu- ja sorkkataudin varalta 19.-23.9.2005. Harjoituksen tarkoituksena on testata suu- ja sorkkataudin varalta laadittuja valmiussuunnitelmia kussakin maassa sekä edistää pohjoismaiden välistä yhteistyötä eläintautiepidemioissa. Tehokkaasta yhteistyöstä on hyötyä myös muita eläintauteja kuin suu- ja sorkkatautia vastustettaessa.

Harjoitus, josta Suomessa käytetään nimeä Heluna 2005, perustuu kuviteltuun tilanteeseen, jossa tautia epäillään ja todetaan esiintyvän eri tiloilla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Harjoituksessa mukana olevat karjatilat on valittu harjoitukseen sijainnin ja muiden harjoituksen läpiviemisen kannalta tärkeiden ominaisuuksien perusteella. Tilat ovat mukana vapaaehtoisesti.

Suu- ja sorkkatauti on erittäin helposti leviävä sorkkaeläimillä, kuten naudalla, sialla, lam-paalla ja vuohella, esiintyvä viruksen aiheuttama tauti. Oireina todetaan rakkuloita kielessä, suun limakalvoilla, sorkissa ja utareissa. Lisäksi esiintyy lisääntynyttä syljen eritystä sekä maiskuttelua. Kipeät rakkulat suussa estävät syömisen ja maidontuotanto loppuu tai ainakin alenee huomattavasti lypsykarjoissa. Sioilla, lampailla ja vuohilla esiintyy tyypillisesti ontumista. Kuolleisuus on yleensä alhainen nuoria eläimiä lukuun ottamatta. Suurimmat tappiot aiheutuvat alentuneesta tuotannosta. Sekundääriset bakteeritulehdukset,kuten utaretulehdus, hidastavat toipumista.

Suu- ja sorkkatauti ei tartu ihmisiin.

Suu- ja sorkkatauti on tärkein sorkkaeläinten ja niistä saatavien tuotteiden kansainvälistä kauppaa vaikeuttava eläintauti. Vuonna 2001 Britanniassa riehuneen epidemian on arvioitu aiheuttaneen n. neljän miljardin euron suuruiset kustannukset koko yhteiskunnalle. Kustannuksia aiheutui paitsi karjankasvattajille ja maaseudulla toimiville yrittäjille, myös veronmaksajille. Nopea ja tehokas taudin hävittäminen on tärkeää sekä eläinten hyvinvoinnin edistämisen että taloudellisten tappioiden minimoinnin kannalta.

Suu- ja sorkkatautia on viimeksi todettu Suomessa vuonna 1959. Viimeinen tapaus Pohjoismaissa oli Tanskassa vuonna 1983.

Pohjoismainen ministerineuvosto on rahoittanut harjoituksen suunnittelua ja toteutusta.

Lisätietoja:

Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö,

puh. 09-160 53437

Osastopäällikkö Matti Aho, maa- ja metsätalousministeriö,

puh. 09-160 53380, 040 516 9857

>> Lisätietoa suu- ja sorkkataudista