Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys: kunnissa käytetään pääosin kotimaista ruokaa

Maa- ja metsätalousministeriö
4.4.2016 15.52
Tiedote

Kuntien ruokapalveluissa käytetään pääsääntöisesti kotimaisia raaka-aineita, selviää maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa ruokapalvelujen tarjontaa koskeneessa selvityksessä. Kunnan sijainti tai raaka-ainehinta ei ole yhteydessä kotimaisuusasteeseen. Kotimaisten elintarvikkeiden käyttöä edistäviksi tai rajoittaviksi syiksi mainittiin tuotteeseen ja ruokaketjuun liittyviä tekijöitä sekä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja poliittisia tekijöitä. Vastuullisuus mainittiin usein kotimaisten elintarvikkeiden käyttöä edistävänä tekijänä.

Esimerkiksi maitotuotteiden kotimaisuusaste on korkea: valtaosa vastanneista ruokapalveluvastaavista arvioi nestemäisten maitotuotteiden kotimaisuusasteeksi yli 90 prosenttia. Myös kuntien ruokapalvelujen tarjoamasta lihasta yli 90 prosenttia on pääosan vastaajista mukaan kotimaista. Tuoreen kalan, vihannesten, sienten ja marjojen kotimaisuusasteessa oli eniten hajontaa.

Lähiruuan käyttö kunnissa vaihteli. Kunnat eivät lähtökohtaisesti ole tasavertaisessa asemassa lähiruuan käyttömahdollisuuksien suhteen maakuntien tuotannon tai sen jatkojalostuksen rajallisuuden takia. Yhteiskunnalliset, poliittiset ja elintarvikeketjuun liittyvät tekijät mainitaan lähiruuan käyttöä edistävinä tai rajoittavina syinä. Tyypillisiä ruokapalveluiden käyttämiä lähiruokatuotteita ovat kasvikset, leipomotuotteet, liha ja kala.

Luomuelintarvikkeiden käyttö ei ole kovin yleistä. Niiden keskimääräinen osuus maakunnissa jää alle viiteen prosenttiin kaikista ruokapalveluiden käyttämistä elintarvikkeista. Leipomotuotteet ja maitovalmisteet ovat ruokapalveluiden yleisimmin käyttämiä luomuelintarvikkeita.

Kysely tehtiin viime vuoden marras–joulukuussa. Kysely lähetettiin 295 kuntaan ruokapalveluista vastaaville henkilöille, joista 118 vastasi (vastausprosentti 40). Kotimaisuusasteen mittaaminen ei ole yksinkertaista, ja siksi vastaukset ovat arvioita. Osa vastaajista pohti avoimissa kysymyksissä kotimaisuuden määritelmän monimutkaisuutta etenkin pidemmälle jalostettujen ruokien osalta. Myös vuodenajan yhteys sen hetkisen tarjonnan kotimaisuuteen on syytä huomioida tuloksia tulkittaessa.

Lisätietoa:
ylitarkastaja Petri Koskela, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 382, [email protected]
selvityksen tekijä Kaisa Reime, p. 0400 856 688, [email protected]

Luomu Lähiruoka Ruoka ja maatalous