Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sika-, broileri- ja kalkkuna-alojen laajennustuki hakuun 15.4.

Maa- ja metsätalousministeriö 8.4.2010 11.07
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetusmuutoksen, jolla myös sikaloiden sekä broileri- ja kalkkunahallien uudisrakentamis- ja laajentamistuen haku tulee mahdolliseksi. Lisäksi otetaan käyttöön viisi uutta sikojen hyvinvointia edistävää investointitukikohdetta.

Sika-, broileri- ja kalkkuna-alojen uudisrakennusten ja laajennusten tuki rajoitetaan tänä vuonna enintään 33 000 uuteen eläinpaikkaan. Yksi eläinpaikka vastaa yhtä emakkopaikkaa, 168 broileri- ja 35 kalkkunapaikkaa. Mahdolliset ankka- ja hanhialojen investoinnit eivät kuluta kiintiötä. Tuen myöntämistä jatketaan ensi vuonna, jos 33 000 eläinpaikan rajoite ei täyty tänä vuonna.

Uusia sikojen hyvinvointia parantavia investointikohteita ovat seuraavat:
1. Porsitushäkin poistamisen ja porsituskarsinan muutokset siirryttäessä vapaaseen porsitukseen.
2. Sikakarsinan kokorakolattian korvaaminen lattialla, josta vähintään kaksi kolmasosaa on kiinteäpohjaista.
3. Joutilaiden emakoiden ruokintahäkkien leventäminen siten, että ruokintahäkin leveys on vähintään 650 millimetriä.
4. Sikalaan kiinteästi asennettava kuivikkeen tai tonkimisaineen koneellinen jakojärjestelmä.
5. Sikalan lantakouruun kiinteästi asennettava laite ja järjestelmä, jotka on tarkoitettu lannan viilentämiseen lantakaasujen vähentämiseksi.

Seuraava maatalouden investointituen haku on 15.4.-15.8.2010. Sika- ja lihasiipikarjatilojen ja turkistarhauksen investointituen sekä ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieniaa edistävän investointituen haku on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen haku on 15.4.-31.5.2010 ja toinen 1.6.-15.8.2010. Näin osa tuottajista voi saada tukipäätöksen jo kesäkuussa ja hyödyntää kesän rakentamiskautta. Kaikki tukipäätökset tehdään vasta hakuajan päätyttyä, eikä rakentamaan voi ryhtyä ennen tuen myöntämistä.

Sikatalouden uudisrakentamis- ja laajentamisinvestoinnit ovat olleet hakukiellossa vuoden 2002 lopulta asti. Broileri- ja kalkkunahallien uudisrakentamisen ja laajentamisen tukea ei ole voinut hakea heinäkuun 2007 jälkeen.

Kananmunatuotannon uudisrakentamis- ja laajentamisinvestoinnit ovat investointituen ulkopuolella vaikean markkinatilanteen takia. Tukikohteena ovat pelkästään häkkikanalan muuttaminen lattia- tai kerrosritiläkanalaksi ja kanahäkkien korvaaminen virikehäkeillä. Korvattaessa kanojen häkkejä virikehäkeillä tuki ei voi kohdistua kanapaikkamäärää lisäävään osaan investointia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Hannu Porkola, p. 09 160 54247, 0400 736 631
maatalousneuvos Esko Juvonen, p. 160 53345, 040 733 6218