Hyppää sisältöön
Media

Kirjeen saaneiden tulee lähettää ennakkoilmoittautumislomakkeensa mahdollisimman nopeasti
Silakan ja kilohailin siirrettävien käyttöoikeuksien haku käynnistyy

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2016 16.31
Tiedote

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on eilen hyväksynyt mietintönsä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallista täytäntöönpanoa koskevasta laista. Mietinnössään valiokunta puoltaa lakiin sisältyvän Manner-Suomen merialueen siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevan järjestelmän käyttöönottoa.

Järjestelmän tarkoitus on siirtää vastuu ja mahdollisuudet Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöiden hyödyntämisen suunnitteluun valtiolta kaupallisille kalastajille. Tavoitteena on parantaa yritysten ja ammatinharjoittajien kykyä suunnitella ja optimoida omaa kalastustaan paremmin markkinoiden kysynnän mukaan ja parantaa näin kalastuksen kannattavuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö lähettää ensi viikolla kirjeen (viikko 47) niille vuosina 2011–2015 ja vuonna 2016 silakan tai kilohailin kaupallista kalastusta harjoittaneille yrityksille ja ammatinharjoittajille, jotka voivat saada siirrettäviä käyttöoikeuksia. Kirje sisältää ennakkoilmoittautumislomakkeen ja koosteen vuosien 2011–2015 tai vuoden 2016 silakan ja kilohailin trooli- ja rysäsaaliista eli kalastushistoriasta. Kalastushistoria perustuu syksyllä 2016 tarkistettuihin ja korjattuihin kalatalouden keskusrekisterin saalistietoihin.

Lohen kalastuksen hakumenettely käynnistyy tammikuussa 2017 ja siitä tiedotetaan erikseen.

On erittäin tärkeää saada siirrettävät käyttöoikeudet jaettua mahdollisimman nopeasti, jotta kaikki halukkaat silakan ja kilohailin kalastajat voivat aloittaa toimintansa uuden järjestelmän mukaisesti mahdollisimman aikaisin ensi vuoden alussa. Tästä johtuen kirjeen saaneiden tulee perehtyä kirjeen sisältämiin tietoihin ja ohjeisiin viipymättä ja lähettää ennakkoilmoittautumislomakkeensa maa- ja metsätalousministeriöön mahdollisimman nopeasti, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi. Määräaika ennakkoilmoittautumislomakkeen jättämiselle on 9.12.2016, mutta mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseksi ja käsittelyn nopeuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö pyytää, että lomake lähetetään heti, kun se on saatu täytettyä ja mieluiten 1.12.2016 mennessä.

Ennakkoilmoittautumislomakkeen lähettäneiden tulee varautua vahvistamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä antamansa tiedot 9.–16.12.2016 välisenä hakuaikana.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kalatalousneuvos Risto Lampinen, risto.lampinen(at)mmm.fi, p. 0295 162 458
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, orian.bondestam(at)mmm.fi, p. 0295 162 494


Taustatietoa

Maa- ja metsätalousministeriö tekee vahvistettujen ennakkoilmoitusten perusteella päätökset silakan ja kilohailin siirrettävistä käyttöoikeuksista. Päätökset lähetetään sähköpostilla ja kirjeenä hakijoille. Tämän vuoksi tieto hakijan käyttämästä sähköpostiosoitteesta on erittäin tärkeää erityisesti niissä tapauksissa, että hakija haluaa saada tiedon päätöksestä ilman viivytyksiä. Käyttöoikeuspäätöstä koskeviin postilähetyksiin lisätään hakulomake, jolla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta haetaan toimijakohtaista kalastuskiintiötä vuodelle 2017. Nämä hakemukset voidaan jättää myös sähköpostilla niin, että niistä voidaan mahdollisuuksien mukaan tehdä päätökset ennen vuodenvaihteessa käynnistyvää troolikalastusta. Tarkemmat hakuohjeet tulevat siirrettäviä käyttöoikeuspäätöksiä koskevassa postilähetyksessä. 

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa siirrettävät käyttöoikeudet kymmeneksi vuodeksi merialueen kalastusaluksen omistaville kaupallisille kalastajille pääosin vuosien 2011–2015 saalishistorian perusteella. Siirrettävä käyttöoikeus ilmaisee kuinka suuren promilleosuuden sen haltija on oikeutettu kalastamaan kustakin Suomen vuotuisesta kalastuskiintiöstä. Siirrettävän käyttöoikeuden voi jatkossa siirtää toiselle vaatimukset täyttävälle kaupalliselle kalastajalle esimerkiksi myymällä sen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella vuosittaiset silakan, kilohailin ja lohen toimijakohtaiset kalastuskiintiöt, jotka ovat ensi vuoden alusta lähtien edellytys kaupallisen kalastuksen harjoittamiselle. Silakan ja kilohailin troolikalastus on jatkossa kielletty ilman toimijakohtaista kalastuskiintiötä ja silakkaa voi kalastaa rysillä ilman toimijakohtaista kalastuskiintiötä enintään kaksi tuhatta kiloa vuodessa. Silakan ja kilohailin verkkokalastukseen ei anneta käyttöoikeuksia eikä siihen tarvita toimijakohtaista kalastuskiintiötä.

Hakemuksen täyttäminen on edellytys sille, että yritys tai ammatinharjoittaja voi jatkossa harjoittaa silakan tai kilohailin tai lohen kaupallista kalastusta, sillä vain hyvin pienimuotoinen silakan ja kilohailin kaupallinen kalastus on mahdollista ilman siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella jaettavia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä. Myös ne kaupalliset kalastajat, jotka eivät enää kalasta, mutta joilla on kalastushistoriaa, voivat hakea siirrettäviä käyttöoikeuksia ja halutessaan esimerkiksi myydä ne myöhemmin.  Kalastushistoriaa omaava henkilö tai yritys voi erillisellä asiakirjalla myös ilmoittaa siirtävänsä ne kaupalliselle kalastajalle, joka voi lisätä nämä hakemukseensa. Näin voidaan toimia vaikka kalastushistoriansa siirtävä henkilö tai yritys ei enää olisi kaupallinen kalastaja tai omistaisi rekisteröidyn kalastusaluksen.