Hyppää sisältöön
Media

Antinpäivän myrskyssä kaatui puita 10 miljoonan euron arvosta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2012 12.23
Tiedote -

Marraskuun 30. päivän Antti-myrskyssä on kaatunut puustoa lähes 10 miljoonan euron arvosta, noin 300 000 kuutiometriä. Tuhoarvio perustuu Suomen metsäkeskuksen muiden metsäalan toimijoiden kanssa yhteistyössä tekemään kartoitukseen.

Metsätuhot muodostuvat hajallaan pitkin Etelä-Suomea olevista pienistä tuhoalueista. Puita kaatui herkimmin aiempien hakkuuaukeiden laidalta ja vastikään harvennetuissa metsissä sekä sähkölinjojen ja teiden varsilla. Eniten tuulituhoja oli Salpausselän eteläpuolella ja Suomenlahden rannikolla. Suuria yhtenäisiä tuulituhoalueita ei muodostunut. Maa- ja metsätalousministeriö ei näin ollen käynnistä tuhoalueiden ilmakuvausta.

Myrskystä on seurannut metsänomistajille noin 3 miljoonan euron myyntitulojen menetykset. Arvon aleneminen johtuu myrskypuiden normaalia suuremmista korjuukustannuksista ja puutavaran laadun heikkenemisestä. Lisäksi metsään jää taloudellisesti arvottomia vahingoittuneita puita ja puun osia.

Hajallaan olevien tuhopuiden korjuu on hidasta ja hankalaa. Yli 20 kappaleen vahingoittuneen havupuun ryhmät lisäävät merkittävästi hyönteistuhoriskiä ja ne tulisi poistaa metsistä metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain mukaisesti viimeistään kesällä 2013. Suositus on, että tuoreet tuulenkaadot poistettaisiin metsistä juhannukseen mennessä. Hyönteistuhoriskin minimointi on erittäin tärkeää erityisesti kuusen osalta kirjanpainajan ennestään vaivaamalla Salpausselän eteläpuoleisella alueella.

Myrskypuiden korjuu on syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi. Omatoimista myrskytuhopuiden korjuuta ei suositella. Myrskytuhopuiden korjuu vaatii erityistä huolellisuutta ja turvallisuuden takaamiseksi se suositellaan tehtäväksi koneellisesti. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden juurakoiden läheisyyteen.

Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten.

Edellisen kerran Suomen metsiä runtelivat viime vuoden lopulla Tapani ja Hannu-myrskyt, jotka kaatoivat puuta kaikkiaan 3,5 miljoonaa kuutiometriä eli noin 120 miljoonan euron arvosta. Tapani-myrskyn aiheuttamia tuulenkaatoja on korjattu eteläisessä ja läntisessä Suomessa näihin päiviin saakka. Vuoden 2010 heinä-elokuun vaihteessa Asta-, Veera-, Lahja- ja Sylvi-myrskyt kaatoivat tuolloin Metsäntutkimuslaitoksen tekemän arvion mukaan kaikkiaan 8,1 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Sanna Paanukoski, 0295 16 2449

Lisätietoja Suomen metsäkeskuksesta:
valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen, 0400 653 863

Jari Koskinen