Hyppää sisältöön
Media

Suomen kannattaa olla EU:n metsäasioissa aktiivinen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2018 16.35
Uutinen
Kuva: Elina Antila, Suomen Metsäyhdistys

Helsingissä 10.4.2018 pidetyn Suomen EU-metsäasiat -työpajan tavoitteena oli käydä läpi kokemuksia Suomen onnistumisista EU:n metsäasioissa sekä kirkastaa EU:n metsäasioihin liittyviä tavoitteita ja vaikuttavuutta.

Tilaisuuden avannut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korosti Suomen roolia EU:n metsäasioissa:

-  Suomi on kansainvälisesti katsottuna ja EU:ssa kokoaan suurempi ja hyvin merkittävä toimija. Suomalaiset toimivat erittäin aktiivisesti ja hyvässä yhteistyössä EU:n metsäasioihin liittyen. Suomessa on vahva tahtotila ja valtavasti osaamista jota muut maat ja EU:n toimielimet seuraavat kiinteästi. Olemme vastuullinen, merkittävä ja houkutteleva yhteistyökumppani EU:ssa.

Missä metsä – siellä mahdollisuus

Koko EU jäsenyysajan Suomessa on pohdittu, kuinka suhtautua EU:n metsäasioihin. Suomi ei ole halunnut EU:hun maatalous- tai kalastuspolitiikan kaltaista yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta toisaalta on tunnustettu, että EU:ssa on useita politiikkalohkoja jotka vaikuttavat kansallisiin metsäasioihin. EU:n metsästrategia on laadittu Suomen aloitteesta. Ministeri Leppä katsoi Suomen näkökulmien olleen perusteltuja ja toiminnan erinomaista.

- Meillä on täysi syy edistää omia ja metsäsektorin asioita EU:ssa. Toisin kun EU:n irvileuat lainsäädäntöä työstettäessä toisinaan sanovat, minä totean: missä metsä – siellä mahdollisuus.

Työpajat jatkuvat

Suomen Metsäyhdistys fasilitoi tieteiden talolla pidetyn työpajan joka on yksi kaikkiaan neljästä tilaisuudesta, joissa työstetään Suomen kansainvälisten ja EU:n metsäasioiden tulevia painopisteitä. Kansainvälisiä metsäkysymyksiä käsittelevä työpaja pidettiin 6.4. ja EU-asioiden tarkastelua jatketaan vielä 14.5., jolloin kootaan yhteen ideat ja konkretisoidaan linjausehdotukset.  Kesäkuun alussa on vielä neljäs työpaja, jossa tarkastellaan metsäalan kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.

Ministeri Leppä piti työpajassa käytyä keskustelua hyvänä, avoimena ja rakentavana.

- Tarkempaa pohdintaa EU:n metsäasioista ja Suomen roolista on hyvä jatkaa tästä. Odotan ja toivon konkreettisten ehdotuksien valmistuvan kuluvan vuoden aikana, jotta ne voidaan liittää kiinteäksi osaksi Kansallisen Metsästrategian 2025 päivitystä ja valtioneuvoston päätöstä. Kannustan kaikkia metsäalan toimijoita jatkamaan hyvää ja avointa yhteistyötä EU:n metsäasioiden osalta. Kaikkien osallistuminen on tärkeää, koska nyt luodaan pohja Suomen painopisteiden ja tavoitteiden määrittämiseksi.

Tilaisuuden ohjelma ja esitykset (Slideshare)

Valmisteluprosessi

Ministeri Leppä linjasi 31.10.2017 pidetyssä kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston tilaisuudessa, että vuoden 2018 aikana tulee valmistella Suomen kansainvälisten ja EU metsäasioiden tulevat painotukset, prioriteetit ja toimintatavat.

Painopisteiden ja tavoitteiden määrittäminen liitetään kansallisen metsästrategian 2025 välitarkastukseen, joka on parhaillaan käynnissä.

Työ tehdään mahdollisimman avoimesti ja osallistavasti ja tavoitteena on saada aikaan valtioneuvoston päätös vuoden vaihteessa 2018 / 2019. Suomen Metsäyhdistys fasilitoi sidosryhmäyhteistyön kevään 2018 aikana.

Jari Leppä