Hyppää sisältöön
Media

Suomen riistakeskuksen lupapäätöksistä perittävät maksut alenevat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2023 8.52
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosille 2024 ja 2025. Asetus alentaa Riistakeskuksen lupapäätöksistä perittäviä maksuja. Riistanhoitoyhdistysten maksut pysyvät ennallaan.

Suomen riistakeskuksen suoritteista perittäviä maksuja alennetaan tiettyjen lupapäätösten osalta, sillä niiden lupakäsittelyn kustannuksia on saatu vähennettyä sähköisen lupakäsittelyohjelmisto Oma riistan avulla.

Maksujen taustalla on valtion maksuperustelaki, jonka mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää.

Hirvieläinten pyyntilupapäätöksistä perittävää maksua alennettiin 140 eurosta 110 euroon ja muista pyyntilupapäätöksistä perittävää maksua 160 eurosta 140 euroon. Hirvieläimiä koskevia päätöksiä tehdään noin 2 000 vuodessa. Pyyntilupapäätöksestä perittävän maksun lisäksi jokaisesta kaadetusta hirvieläimestä on maksettava erillinen pyyntilupamaksu.

Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa koiran kiinnipitovelvollisuudesta. Lupapäätöksestä perittävää maksua alennettiin 100 eurosta 70 euroon.

Suomen riistakeskus voi myöntää luvan poiketa moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksesta sekä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä, jos henkilö on pysyvästi tai pitkäaikaisesti liikuntarajoitteinen. Kyseisestä päätöksestä perittävää maksua alennettiin 130 eurosta 80 euroon.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, puh. 0295 162 055, etunimi.sukunimi@gov.fi