Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi esittää muutoksia maaseutuohjelmaan

Maa- ja metsätalousministeriö
10.12.2018 11.02
Tiedote

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 seurantakomitea kokoontui 5.12. ja hyväksyi esityksen ohjelmaan tehtävistä muutoksista, jotka lähetetään Euroopan komission käsiteltäviksi.

Seurantakomitean mukaan maaseutuohjelman toteutus on edennyt ohjelmakaudella 2014–2020 hyvin. Suomi on tehokkaasti hyödyntänyt EU-varoja maaseutuohjelman kautta, ja on EU-maiden kärkisijoilla toimeenpanossa.

Tällä hetkellä maaseutuohjelmasta on sidottu 78 % rahoituskehyksestä ja maksettu 58 % kehyksestä.

Muutoksia maaseutuohjelmaan

Keskeisimmät muutokset koskevat ympäristökorvauksien mukautuksia vuodelle 2020 sekä maaseutuohjelman rahoitussuunnitelmaa.

Mukautustoimet on valittu siten, että muutoksista huolimatta voitaisiin turvata maataloustuotannon edellytyksiä vaikeassa tilanteessa. Ohjelmamuutoksella sopeutetaan toimintaa vuonna 2020 jäljellä oleviin rahoituskehyksiin. Tavoitteena on varmistaa maaseutuohjelman rahoituksen täysimääräinen toteutuminen.

Ympäristökorvauksiin lisätään rahoitusta, mutta samalla joudutaan sopeuttamaan toimenpiteen sisältöä käytettävissä oleviin varoihin. Rajaukset on tehty siten, että toimenpiteen ympäristövaikutukset eivät merkittävästi heikkenisi.

Myös maatalouden investointeihin lisätään rahoitusta. Rahoituksen siirrot tehdään toimenpiteistä, joista on jäänyt varoja käyttämättä.

Ympäristökorvauksien uusia sitoumuksia tai sopimuksia ei tehdä vuonna 2020. Vuonna 2015 alkaneita sitoumuksia ja sopimuksia jatketaan yhdellä vuodella vuonna 2020. Myöhemmin alkaneet sopimukset jatkuvat viisivuotisen sopimuskautensa loppuun tai päättyvät viimeistään seuraavan rahoituskauden toimenpiteiden alkaessa.

Seurantakomitean kokouksessa tuotiin esiin myös, että keväällä 2019 ei voi hakea uusia luomusitoumuksia eikä hakea luomuun lisäalueita uusjakolohkoja lukuun ottamatta. Luomusitoumusehtojen mukainen kasvinviljelytilan siirtyminen kotieläintilaksi on kuitenkin mahdollista.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta tapahtuva maaseudun kehittäminen rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja kansallisin varoin. Ohjelman kautta on vuosina 2014–2020 tarjolla rahoitusta jopa yli kahdeksan miljardia euroa ympäristön tilan tukemiseen, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen ja harrastusmahdollisuuksien ja vireän toiminnan luomiseen.

Ohjelman muutosesitys lähetetään komissioon tammikuussa 2019.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Ympäristökorvaukset:

Lisätietoja myös: maaseutu.fi.

Hallinto Maaseutu Ruoka ja maatalous