Hyppää sisältöön
Media

Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö: edellytykset ja toimenpiteet (UusiSuo)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja hankkeessa mukana olevat yritykset

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Yksityiskohtaisena tavoitteena on koota suopohjien käytön arvoketjuista olemassa oleva aineisto sellaiseen muotoon, että alalla olevat yritykset sekä viranomaiset saavat käsityksen suopohjien lyhytkierto-biomassaviljelykäyttöön perustuvan uusiokäytön teknistaloudellisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista kytkeä tällaiset viljelmät yritysten ja maanomistajien hiilikauppaan. 

Hankkeessa selvitetään entisten suopohjien lyhytkiertopuiden viljelykäyttöön ottamisen edellytyksiä ja tehdään teknistaloudelliset laskelmat vaihtoehtoisista lyhytkiertoisten biomassojen arvoketjuista ja näiden biomassojen jalostuksen katetuotoista erilaisilla suonpojilla. Hankkeessa arvioidaan näiden vaihtoehtoisten arvoketjujen ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksia. Hankkeessa toteutetaan demonstrointitarkoituksessa suonpohjien lyhytkiertoviljelmät kolmeen erilaiseen kohteeseen.

Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja hankkeessa mukana olevat yritykset. 

 

Lisätietoja 

Professori Ari Pappinen, ari.pappinen(at)uef.fi

Muualla verkossa
Hankkeen verkkosivut (Itä-Suomen yliopisto)
Video UusiSuo Turveyrittäjän näkökulmia pajuviljelykokeiluun (Youtube)
 

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset
Kooste turvetuotantoalueita ja turvetta koskevista hankkeista Hiilestä kiinni-kokonaisuudessa