Hyppää sisältöön
Media

Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö: edellytykset ja toimenpiteet (UusiSuo)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja hankkeessa mukana olevat yritykset

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Yksityiskohtaisena tavoitteena oli koota suopohjien käytön arvoketjuista olemassa oleva aineisto sellaiseen muotoon, että alalla olevat yritykset sekä viranomaiset saavat käsityksen suopohjien lyhytkierto-biomassaviljelykäyttöön perustuvan uusiokäytön teknistaloudellisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista kytkeä tällaiset viljelmät yritysten ja maanomistajien hiilikauppaan. 

Hankkeessa selvitettiin entisten suopohjien lyhytkiertopuiden viljelykäyttöön ottamisen edellytyksiä ja tehtiin teknistaloudelliset laskelmat vaihtoehtoisista lyhytkiertoisten biomassojen arvoketjuista ja näiden biomassojen jalostuksen katetuotoista erilaisilla suonpojilla. Hankkeessa arvioitiin näiden vaihtoehtoisten arvoketjujen ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksia. Hankkeessa toteutettiin demonstrointitarkoituksessa suonpohjien lyhytkiertoviljelmät kolmeen erilaiseen kohteeseen.

Hanketta toteuttivat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja hankkeessa mukana olevat yritykset.

Hankkeen tuloksia

​​​​​​​Artikkeli Pajuviljelmä vaatii aktiivisia perustamistoimia (SEAMK julkaisut 11/2023)
Video UusiSuo Turveyrittäjän näkökulmia pajuviljelykokeiluun (Youtube)
Hankkeen verkkosivut (Itä-Suomen yliopisto)

Lisätietoja: ​​​​​​​Professori Ari Pappinen, ari.pappinen(at)uef.fi

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset
Kooste turvetuotantoalueita ja turvetta koskevista hankkeista Hiilestä kiinni-kokonaisuudessa