Hyppää sisältöön
Media

Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö: edellytykset ja toimenpiteet

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Yksityiskohtaisena tavoitteena on koota suopohjien käytön arvoketjuista olemassa oleva aineisto sellaiseen muotoon, että alalla olevat yritykset sekä viranomaiset saavat käsityksen suopohjien lyhytkierto-biomassaviljelykäyttöön perustuvan uusiokäytön teknistaloudellisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista kytkeä tällaiset viljelmät yritysten ja maanomistajien hiilikauppaan. 

Hankkeen tuloksena selvitetään entisten suopohjien lyhytkiertopuiden biomassaviljelykäyttöön ottamisen edellytykset, ja tehdään teknistaloudelliset laskelmat vaihtoehtoisista lyhytkiertoisten biomassojen arvoketjuista ja näiden biomassojen jalostuksen katetuotoista erilaisilla suonpojilla sekä arvioidaan näiden vaihtoehtoisten arvoketjujen ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksia. Lisäksi toteutetaan demonstrointitarkoituksessa suonpohjien lyhytkiertoviljelmät kolmeen erilaiseen kohteeseen. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja hankkeessa mukana olevat yritykset. 

 

Lisätietoja 

Professori Ari Pappinen, ari.pappinen(at)uef.fi