Hyppää sisältöön
Media

Susifoorumissa luotiin keskustelua sudesta ja monilajisesta kannanhoidosta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2021 14.27
Uutinen
Susi suolla

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti ensimmäisen susifoorumin avoimena webinaarina 15.6 yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan riistakeskusalueiden kanssa. Foorumin poikkileikkaavana teemana oli susi ja monilajinen kannanhoito.

Susi elää vuorovaikutuksessa monen eri lajin kanssa. Lajien, kuten hirven ja valkohäntäpeuran, kannanvaihtelut vaikuttavat täten myös suden kantojen elinvoimaisuuteen ja käyttäytymiseen. Susifoorumissa päästiin esittelemään alan uusinta tutkimusta sekä toimijoiden viimeisimpiä projekteja ja hankkeita.

Foorumin avauspuheenvuoro kuultiin MMM:n erätalousneuvos Vesa Ruusilalta, joka toivotti kuulijat tervetulleiksi tapahtumaan. Ruusila painotti puheessaan, että susi on osa monilajista ekosysteemiä, johon kuuluu oleellisesti myös ihminen. Sutta on siis tarkasteltava osana yhteisöä.

Tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta esitteli mallinnuksia saaliseläinkantojen vaikutuksista susien aiheuttamiin vahinkoihin. Esityksessä tarkasteltiin suden saaliseläinten kantojen tiheyden yhteyttä koira- ja lammasvahinkoihin Suomessa ja Virossa. Kojolan mukaan koiravahinkojen riski on yhteydessä alueen hirvieläinkantojen runsauteen ja lajikoostumukseen.

SusiLIFEn kehittämästä MSE-mallinnustyökalusta pääsi kertomaan tutkija Inari Helle. MSE-lyhenne tulee sanoista management strategy evaluation tool. Työkalu auttaa riistahallintoa ennakoimaan susikannan muutoksia ja vertailemaan erilaisten kannanhoidon toimenpiteiden seurauksia. Mallinnustyökalun suunnittelussa ovat olleet mukana susikannan hoitosuunnitelmaan osallistuneet tahot.

Riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta perehdytti kuulijat Oma riista -palvelun kautta kerättävään tietoon sekä sen hyödyntämismahdollisuuksiin. Tällä hetkellä hirvieläinten riistatietoa tuottaa ja hyödyntää palvelussa noin 190 000 ihmistä. Lakisääteisen saalistiedon lisäksi raportointi auttaa ennakoimaan kannanvaihtelua ja näin ollen vaikutuksia myös muihin lajeihin kuten suteen. Lisäksi Körhämö kertoi uudistuvasta Riistahavainnot-palvelusta. 

Foorumissa kuultiin alueellisia katsauspuheenvuoroja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Riistapäällikkö Mikko Toivola ja riistapäällikkö Antti Impola Suomen Riistakeskuksesta päivittivät tilannetta alueiden ajankohtaisista susi- ja riistatilanteista. Tämän lisäksi Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan puheenjohtaja Juho Savo antoi foorumissa alueellisen puheenvuoron.

Susifoorumin kotimaista keskustelua vahvisti Naturvårdsverketin Sara Hommenin esittelyosuus. Ruotsissa ollaan parhaillaan valmistelemassa yhteistä kannanhoitosuunnitelmaa neljälle suurpedolle – karhulle, sudelle, ahmalle ja ilvekselle. Yhtenäisellä suunnitelmalla pyritään varmistamaan kullekin lajille edullinen suojelustatus samalla varmistaen elinkeinotoiminnan ja kotieläinten turvallisuuden edellytykset.

Susifoorumin lopussa esiintyjät sekä maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijat pääsivät vastaamaan yleisön esittämiin kysymyksiin. Susifoorumi jatkui webinaarin jälkeen alueellisten susidialogien parissa. Pienryhmissä keskusteltiin asianmukaisista teemoista asiantuntijoiden avustuksella. 

Lisätietoja:

asiantuntija Henna Väyrynen, p. +358295162014, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Eläimet ja kasvit Riista