Hyppää sisältöön
Media

Talousmetsien luonnonhoitoon löytyy sekä halua että keinoja

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2018 14.40
Tiedote
Kuva: Lauri Saaristo / Tapio

Metsänomistajia palvelevat toimijat ovat kehittäneet jo pitkään toimintatapoja, jotka edistävät metsien monimuotoisuuden turvaamista ja vesiensuojelua. Viimeisen kolmen vuoden ajan kehittämistä on tuettu Suomen metsäkeskuksen, MTK:n, Metsäteollisuus ry:n, Tapion sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteisellä Monimetsä-hankkeella, jossa on luotu käytännön työkaluja luonnonhoitoon ja viety jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi metsissä tehtävää jokapäiväistä työtä.

–Hankkeen tavoitteena on ollut edistää monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun tähtäävien toimenpiteiden tekemistä sekä pyrkiä varmistamaan se, että maanomistajille on tarjolla heidän tavoitteittensa mukaista neuvonta- ja muuta palvelua, kertoo hankkeen ohjauksesta vastannut erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hankkeessa on kehitetty yhdessä alan ammattilaisten kanssa uusia metsänhoidon suositusten mukaisia toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän- ja luonnonhoidon käytäntöjään keinoilla, jotka turvaavat metsänkäytön kestävyyttä ja parantavat luonnonhoidon tasoa. Toimintamalleja ja uusia kustannustehokkaita luonnonhoitokeinoja on myös viety käytäntöön laajalla koulutuskiertueella. 

Monimetsä-koulutustilaisuuksia on järjestetty kuluvan vuoden aikana eri puolilla Suomea yhteensä 21 ja niihin on osallistunut yli 700 metsäammattilaista. Metsänomistajia palveleekin nyt hankkeen myötä suuri joukko toimijoita, jotka tietävät, mitä talousmetsien luonnonhoitoon liittyviä odotuksia heidän työhönsä kohdistuu niin metsänomistajien kuin heidän työnantajiensakin suunnalta.

Metsäalan ammattilaiset selvittävät jatkossa esimerkiksi puukaupan suunnittelun yhteydessä aiempaa kattavammin, millaisia tavoitteita metsänomistajalla on ympäristöasioissa. Metsänomistajat voivat lisäksi itsekin nostaa hakkuu- ja hoitotöihin liittyvät luonnonhoitokeinot keskusteluun hankkeen yhteydessä kehitetyn tarkistuslistan ja neuvontatyökalun avulla. 

–Hankkeessa mukana olleet tahot haluavat rohkaista metsänomistajia kertomaan omista toiveistaan metsiensä suhteen. Kuuntelemme nyt tavoitteita aiempaa herkemmällä korvalla ja pyrimme tarjoamaan metsänomistajille mahdollisuuden erilaisiin valintoihin, sanoo koulutuskiertueeseen osallistunut metsäasiantuntija Tiina Salminen Metsänhoitoyhdistysten Palvelutoimistosta.

Uudenlaiset paikkatietoaineistot auttavat lisäksi metsänomistajan kanssa asioivaa ammattilaista osoittamaan maastosta kohtia, joissa luonnonhoitoon on suositeltavaa panostaa tavanomaista enemmän. 

– Avoimen paikkatiedon hyödyntäminen parantaa olennaisesti luonnonhoidon vaikuttavuutta, sanoo johtava luonnonhoidon asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta. – Aineistoille on toimijakentässä selvä kysyntä ja hankkeen yhteydessä onkin nyt toteutettu karttapalvelu, joka neuvoo metsänhoidon suunnittelijoita aineistojen käytössä ja liittämisessä osaksi heidän omia järjestelmiään.

Toimintamalleja monimuotoisen metsäluonnon tuottajille” (Monimetsä-loppuraportti 13.12.2018)
Lisätietoa Monimetsä-hankkeesta (metsakeskus.fi)

Lisätietoja hankkeesta:
Maa- ja metsätalousministeriö: erityisasiantuntija Katja Matveinen, p. 029 516 2287, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Suomen metsäkeskus: johtava luonnonhoidon asiantuntija Riitta Raatikainen, p. 050 314 0440, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Tapio Oy: johtava asiantuntija Lauri Saaristo, p. 040 573 9168, etunimi.sukunimi@tapio.fi