Hyppää sisältöön
Media

Tänään, 12. toukokuuta, juhlistetaan kansainvälistä kasvinterveyspäivää jo toisen kerran!

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2023 8.44
Uutinen
Kuva: Adobe Stock

Kasvinterveyttä suojelemalla voidaan vaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin nälänhädän ja köyhyyden vähentämisestä ja edistää talouskasvun ja ympäristönsuojelun tavoitteita. Päivän teemoja ovat kasvinterveyden edistäminen, tietoisuuden lisääminen ja ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen.

Kasvinterveyspäivän tavoite on lisätä tietoisuutta kasvinterveyden merkityksestä meitä ympäröivälle luonnolle ja maailman ruokaturvalle. Kasvintaudit leviävät, myös ihmisten toiminnan seurauksena, ja tuhoojat vahingoittavat viljelykasveja ja pienentävät niiden satoa sekä laadullisesti että määrällisesti.

Arvioiden mukaan jopa 40 prosenttia viljelykasvien potentiaalisesta sadosta menetetään vuosittain kasvintuhoojien takia. Menetyksellä on suora vaikutus ruokaturvaan etenkin alueilla, joilla on köyhyyttä ja nälänhätää. Kasvintuhoojat aiheuttavat vahinkoa viljelykasvien lisäksi myös metsissä ja vaikuttavat koko ympäristöön heikentämällä luonnon monimuotoisuutta.

Kestävä kasvintuotanto perustuu terveisiin ja tarkastettuihin kylvösiemeniin ja taimiin. Kasvintuhoojista aiheutuvia vahinkoja ja menetyksiä ennaltaehkäistään kylvämällä ja istuttamalla puhtaaseen maaperään tervettä ja tarkastettua kasvien lisäysaineistoa. Kasvinterveyden merkitys korostuu muuttuvan ilmaston myötä ja kasvinterveys on avainasemassa luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Kasvinterveyttä suojelemalla voidaan vaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin nälänhädän ja köyhyyden vähentämisestä ja edistää talouskasvun ja ympäristönsuojelun tavoitteita.

Meistä jokainen voi tehdä pieniä ja suuria toimia hyvän kasvinterveystilanteen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi:

  • Tuliaiskasveja ei kannata tuoda ulkomailta, jotta estämme niiden mukana tulevien vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä maasta ja jopa maanosasta toiseen.
  • Viljelijät tarkkailevat kasvintuhoojia kasvukauden aikana ja tekevät torjuntatoimenpiteitä tarpeen mukaan.
  • Kotipuutarhurien kannattaa istuttaa kasvimaille ja palstoille sertifioitua siemenperunaa ja tarkkailla, mitä pihassa ja puutarhassa tapahtuu.
  • Tutkijat keräävät pelloilla ja laboratorioissa uutta tietoa kasvintuhoojista.
  • Viranomaiset kartoittavat vaarallisimpia kasvintuhoojia ja kehittävät ja valvovat kasvinterveyslainsäädäntöä.

Päätös vuosittaisen kasvinterveyspäivän viettämisestä tehtiin maaliskuussa 2022 YK:n yleiskokouksessa. Kansainvälinen kasvinterveyspäivä on meille tärkeä juhlapäivä, sillä Suomi teki aloitteen kansainvälisen kasvinterveysvuoden viettämisestä, jonka perintönä vuosittaista kasvinterveyspäivää nyt vietetään.

Lisätietoja:

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön verkkosivu

Neuvotteleva virkamies Marja Savonmäki, p. 029 5162 280