Hyppää sisältöön
Media

Tavoitteena saalistiedon ajantasaisuus ja lupahallinnon keventäminen – metsästysasetus lausunnoilla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2020 13.26
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö esittää muutoksia metsästysasetukseen. Muutokset ovat parhaillaan lausunnoilla. Tavoitteena on saada ajantasaisempaa tietoa riistahallinnon käyttöön sekä keventää hallinnollista taakkaa.

Yhtenä ehdotuksena on, että jokaisesta kaadetusta hirvieläimestä tulisi jatkossa ilmoittaa Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydetyksi. Näin saataisiin ajantasainen saalistieto riistahallinnon käyttöön nykyistä nopeammin, mikä helpottaisi verotuksen kohdentamista pyyntikauden aikana ja tehostaisi metsästyksen valvontaa. 

Myös saaliiksi saadusta merihanhesta tulisi jatkossa ilmoittaa Suomen riistakeskukselle. Tarkemman saalistiedon perusteella voidaan arvioida aiempaa paremmin merihanhen metsästyksen kestävyyttä ja siten välttää turhia rajoituksia ja toisaalta kohdentaa tarpeelliset metsästysrajoitukset oikein.

Itämerennorpan metsästykseen ei jatkossa vaadittaisi pyyntilupaa, vaan norppaa voitaisiin metsästää metsästysaikana erikseen säädettävän alueellisen kiintiön puitteissa. Tarkoituksena on helpottaa kalastukselle ja pyydyksille vahinkoja aiheuttavien norppayksilöiden poistamista sekä vähentää metsästyksen järjestämiseen liittyvää hallinnollista taakkaa. Esityksen taustalla on Perämeren norppakannan pitkään jatkunut kasvu.

Lisäksi hirvenmetsästystä halutaan tehostaa siten, että koiran käyttäminen olisi sallittua tammikuun metsästyksessä 1.1.-15.1. Lausuntoa ei pyydetä hirven metsästysajan aikaistuksesta eikä koiran käyttämisestä valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksessä 1.2.‒15.2., koska näistä asioista pyydettiin lausunnot jo tämän vuoden heinä-elokuussa. Lausuntoja asetusmuutoksista voi toimittaa 9.2.2021 asti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 0295 162 055, teemu.nikula(at)mmm.fi
 

Riista