Hyppää sisältöön
Media

Tenon kalastuslupien myynti alkaa 10.4. – kalastussääntöön pieniä muutoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2019 14.53
Tiedote
Kuva: Merja Lipponen

Valtioneuvosto antoi 4.4.2019 asetuksen Tenon kalastussääntöön ensi kaudelle tehtävistä muutoksista ja maa- ja metsätalousministeriö asetuksen Tenon matkailukalastuslupien hinnoista vuonna 2019. Molemmat asetukset tulevat voimaan niin, että Tenon kalastuslupien myynti voi alkaa suunnitellussa aikataulussa keskiviikkona 10.4.

Tenon kalastusluvat on jaettu puoliksi Suomen ja Norjan välillä. Suomen lupia voi ostaa entiseen tapaan Lapin ELY-keskuksen ylläpitämästä verkkokaupasta (www.tenonkalaluvat.fi) ja Norjan lupia vastaavasta Norjan verkkokaupasta. Tietoa kalastuksesta Tenojoella löytyy myös Lapin ELY-keskuksen Teno-sivuilta.

Kalastuslupien hinnat pääosin ennallaan

Tenon matkailukalastuslupien hinnoittelu perustuu Tenonjokivarren osakaskuntien esityksiin, joissa on huomioitu kokemukset lupien menekistä edellisellä kalastuskaudella. Hinnat ovat pääosin samoja kuin edellisellä kaudella.

Nuorgamin osakaskunnan alueella venekalastuslupien hinta on joinakin viikkoina viime vuotta korkeampi, ja Utsjoen kirkonkylän osakaskunnan alueella kaikkien lupien hinnat nousivat viidellä eurolla. Tenojoen yläosalla Outakosken osakaskunnan alueella rantalupien hinta laskee kalastuskauden lopulla.   

Muutokset kalastussääntöön vähäisiä

Suomi ja Norja sopivat 29.3.2019 Tenon kalastussäännön muutoksia koskevasta pöytäkirjasta. Asiaa koskeviin neuvotteluihin osallistui ministeriöiden ja kalataloushallinnon lisäksi kalastusoikeuden haltijoita molemmista maista. Muutoksista neuvoteltiin myös Saamelaiskäräjien kanssa. 

Kalastussääntöön tehtävät muutokset ovat vähäisiä ja teknisluonteisia, koska Tenojoen vesistön yläosan lohikantoja pitää elvyttää vielä useita vuosia, jotta ne saadaan kestävälle tasolle. Kalastussääntöön ei voitu tästä syystä tehdä sellaisia muutoksia, jotka lisäisivät merkittävästi lohiin kohdistuvaa kalastuspainetta.

Kalastuskautta 2019 koskevat muutokset kalastussääntöön:

• Matkailukalastuslupiin on mahdollista liittää lasten kalastuslupia. Lupien määrää kalastuslupaa kohti ei ole rajoitettu. Lasten saamat saaliit raportoidaan luvanhaltijan saalisraportoinnin yhteydessä.

• Jokisuiden kalastuskieltoalueiden rajat on määritetty sivujokikohtaisesti sivujokien erityisominaisuudet huomioon ottaen. Tenon pääuomassa suoja-alue rajoittuu useimpien sivujokien kohdalla joen keskiuomaan, mutta osa jokisuista on rauhoitettu koko uoman leveydeltä. Tarkemmat tiedot kieltoalueiden rajoista käyvät ilmi liitteenä olevasta pöytäkirjasta.

• Norjan rantakalastuslupien aluekohtaista jakoa on muutettu niin, että lupia on aiempaa runsaammin tarjolla Utsjoen kirkonkylän, Vetsikon ja Nuorgamin alueiden vastarannalla. Norjan kalastusluvat hankitaan Norjan puolen lupakaupasta. 

• Muiden kalalajien kuin lohen verkkokalastusaika piteni viidellä päivällä eli jatkuu nyt kesäkuun 15. päivään.

• Myös verkkopyydysten havasmateriaalia ja paikkakuntalaislupien saalisraportoinnin määräaikoja koskeviin sääntökohtiin tehtiin pieniä tarkennuksia. 

• Myös soutajalta vaaditaan kalastuslupa viime vuoden tavoin.

Tenon kalastussäännön muutoksia koskeva pöytäkirja 29.3.2019
Suoma eana- ja meahccedoalloministeriija ja Norgga dálkkádat- ja birasministeriija gaskasaš beavdegirji 29.3.2019
Protokoll mellom det norske Klima- og miljødepartementet og det finske Jord- og skogbruksdepartementet 29.3.2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 4.4.2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 4.4.2019
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus 4.4.2019

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 029 516 2152, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kalastuskiintiöt Kalastusrajoitukset Kalat Lohen vuosi Vapaa-ajankalastus