Hyppää sisältöön
Media

Tenon sivuvesien uudet kalastussäännöt perustuvat lohikantojen tilaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2017 14.33
Tiedote

Hallitus antoi Tenojoen sivuvesien kalastuksesta uuden asetuksen, joka tulee voimaan 1.6. Tavoitteena on elvyttää Tenon lohikantoja Tenojoen kalastussopimuksen mukaisesti.

Uusissa kalastussäännöksissä on otettu huomioon eri sivuvesien lohikantojen tila, joten määräykset poikkeavat joiltain osin Tenon pääuoman kalastussäännöstä. Sivuvesien kalastus on pääosin vapakalastusta. Asetuksessa sivuvedet on jaettu kahteen ryhmään, joita koskevat erilaiset kalastussäännökset. Jako pohjautuu tietoon sivuvesien lohikannoista.

Tenon alajuoksun Pulmankijärven, Vetsijoen ja Utsjoen vesistöissä lohikantojen tila on uusimman tutkimustiedon mukaan hyvä ja kestävän kalastuksen kutukantatavoitteet täyttyvät. Vapakalastuksen kalastuskausi alkaa 1.6. ja päättyy elokuun lopussa. Pyydyskalastuksessa kalastusaika on 1.6 - 31.7. kolmena päivänä viikossa. Kahden pyydyksen käyttö on edelleen mahdollista.

Ylempänä Tenon juoksulla sijaitsevissa sivuvesissä lohikantojen tila vaihtelee suuresti eri vuosina, ja vesistöt ovat myös kooltaan alajuoksua pienempiä. Tällä alueella vapakalastuksen kalastuskausi alkaa 1.6. ja päättyy 20.8. samoin kuin Tenon pääuoman rajajokialueella. Näissä sivuvesissä kalastetaan lohta ja taimenta jatkossa vain vapavälineillä, mikä vastaa käytännössä myös nykyistä tilannetta.

Valmistelussa saadun lausuntopalautteen perusteella sivuvesien rauhoitusalueita pienennettiin selvästi alun perin esitetystä. Lapin ELY-keskus voi tarvittaessa antaa kyseisiä alueita koskevia määräyksiä. Myös kalastusalue ja kalavesien omistajat voivat säädellä kalastusta omilla määräyksillään asettamillaan lupaehdoilla kuten tähänkin asti. Esimerkiksi Outakosken osakaskunta ei ole sallinut kalastusta omilla sivujoillaan.

Saalisilmoitusvelvollisuus koskee jatkossa myös Tenon sivuvesiä.  Luonnonvarakeskuksen sähköistä saalisilmoitusta vielä viimeistellään, joten sivuvesien saalistiedot voi ilmoittaa vuoden 2017 kauden lopussa. 

Vapakalastukseen tulee Tenon sivuvesissä kahden lohen päiväkiintiö. Kiintiö vastaa kalastusasetuksen mukaista vapaa-ajankalastuksen kahden lohen päiväkiintiötä muualla Suomessa.

Suomen ja Norjan hallitukset ovat suunnitelleet kahta siirtymäsäännöstä Tenojoen kalastussopimukseen vuoden 2017 kalastuskaudelle. Tarkoituksena on sallia vanhojen määräysten mukaisten verkkojen käyttö vielä kesällä 2017, koska uusien vaatimusten mukaisia verkkoja ei ole saatavilla ennen kauden alkua.  Lisäksi on tarkoitus sopia, että saalisilmoituksen sähköiseen saalisrekisteriin voi tehdä vasta kauden lopussa. Sopimus siirtymäsäännöksistä on tarkoitus tehdä 24.5.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, tapio.hakaste(at)mmm.fi, p. 0295 162 152
 

Kalat