Hyppää sisältöön
Media

Tenon uusi kalastussääntö allekirjoitettiin – sääntelytoimet on suunniteltu lohikantojen tehokkaaseen vahvistamiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 15.18
Tiedote

Tenon kalastussääntö tuleville vuosille on taas askeleen lähempänä, kun lausuntopalautteen pohjalta syksyllä muokattu kalastussääntö allekirjoitettiin perjantaina 20.12. Oslossa. Tasavallan presidentti myönsi kalastussäännön allekirjoitusvaltuudet torstaina. Kalastuksen järjestämisen kannalta on tärkeää, että Suomella ja Norjalla on yhteinen kalastussääntö, jonka mukaan Tenolla kalastetaan.

Perjantaina allekirjoitetun Tenojoen kalastussäännön sisältämät kalastuksen sääntelytoimet on suunniteltu kantojen vahvistumisen kannalta tehokkaiksi. Lohikantojen heikon tilanteen takia lohen kalastusta esitetään säädeltäväksi portaittain, lohikantojen elpymisen ja joen pääuoman eri lohikantojen vaellusajankohtien, mukaan. Kalastussääntö sisältää kriteerit siitä, miten lohenkalastusta avataan lohikantojen elpyessä. Lisäksi muiden lajien kuin lohen kalastusmahdollisuuksia helpotettiin.

Kesällä lausunnolla olleeseen kalastussääntöluonnokseen (MMM:n tiedote 30.6.2023) neuvoteltiin vielä syksyllä muutoksia lausuntopalautteen pohjalta. Lohenkalastuksen sallimista koskevaa kriteeriä tarkennettiin siten, että kahden viikon sijaan yksikin kriteerit täyttävä viikko riittää lohenkalastuksen avaamiseen. Jatkossa lapsille tarkoitettuja kalastuslupia voidaan Suomessa myöntää 16 ikävuoden sijaan 18 ikävuotteen saakka. Kyttyrälohta saa kalastaa ilman erillistä pyyntihanketta muiden kalalajien kalastuksen yhteydessä verkko- ja vapavälineillä siihen osoitettavilla paikoilla. Laajoissa kyttyrälohen poistopyyntihankkeissa toinen osapuoli tulee pitää mukana hankkeen joka vaiheessa, mikäli hankkeen arvioidaan haittaavan merkittävästi lohen nousua.

Tenon kalastussääntö etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Hallituksen esitys on lähetetty lausunnolle. Lausuntoaika päättyy 15.1.2024. Hallituksen esitykseen sisältyy myös muutoksia Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislakiin.

Mennyt kesä Tenolla ei ollut suotuisa lohikantojen elpymiselle, vaan lohen nousumäärät olivat edelleen alhaisia. Suomen ja Norjan yhteisen Tenon lohikantojen tutkimusryhmän alustavan arvion mukaan lohikannoissa ei ollut merkkejä eloonjäämisen parantumisesta meressä. Yhden merivuoden lohia nousi Tenoon jälleen vähän, joten suurempien lohien osalta tilanne ei todennäköisesti parane vuonna 2024. Yhden merivuoden lohien niukka määrä on ollut laajalle levinnyt ilmiö suurimmassa osassa Norjaa menneenä kesänä. Tarkempi raportti Tenon lohikantojen tilasta saadaan lähiaikoina ja raportti tullaan julkaisemaan myös Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla.

Linkit: 
Hallituksen esityksen lausuntokierroksen materiaalit Hankeikkunassa

Lisätiedot:
Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies, luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö, p. 0295 162 152, etunimi.sukunimi@gov.fi
Vesa Ruusila, yksikön päällikkö, erätalousyksikkö, p, 0295 162 051, etunimi.sukunimi@gov.fi

EU ja kansainväliset asiat Kalat