Hyppää sisältöön
Media

Tietopaketti turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaihtoehdoista

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: maaliskuu 2022 - lokakuu 2022

Tietopaketti turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaihtoehdoista -hankkeen tavoitteena on:

  • tuottaa tieto turvetuotantoalueiden jatkokäyttövaihtoehdoista, kuten esim.
    yleiskuvaus, kasvupaikan ja maankäytön vaatimukset, toimenpiteet aloitus- ja ylläpitovaiheessa sekä mahdolliset päättämistoimet ja vaikutus muun jatkokäytön mahdollisuuksiin. Vaihtoehtoja arvioidaan ja vertaillaan ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutusten sekä taloudellisen kannattavuuden osalta käytettävissä olevan tiedon perusteella.​​​​​​​
  • Taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi tehdään täydentäviä laskelmia tai jo julkaistujen laskelmien päivityksiä joidenkin puu- ja kasvilajien kasvatuksesta (nettonykyarvo- ja/tai paljaan maan arvon laskenta).​​​​​​​​​​
  • Vaihtoehtojen hiilitasevaikutuksia arvioidaan biomassan hiilensidontapotentiaalin ja kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion päästökertoimien avulla.
  • Selvitykseen sisältyy myös arvio eri vaihtoehtojen käyttökelpoisuudesta paksuturpeisilla turvetuotantoalueilla, joilla turvetuotanto on jäänyt kesken. Kohteet ovat jatkokäytön kannalta uusi ympäristö, johon kaikki perinteiset käyttömuodot eivät välttämättä sovellu. Ne ovat paksun turvekerroksen takia myös arvokkaita hiilivarastoja, joiden säilymistä ja mahdollista kartuttamista selvityksessä tarkastellaan.