Hyppää sisältöön
Media

Tilojen suora- ja vähittäismyynnin helpotukset saavat jatkoa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2016 12.41
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on tarkentanut tilojen suora- ja vähittäismyynnin helpottamisesta maaliskuussa annettua valtioneuvoston asetusta. Uusilla maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla säädetään tilalla teurastetun siipikarjan ja kanin lihan sekä nylkemättömien hirvieläinten käsittelyvaatimukset, alkutuotannon kirjanpitovaatimukset ja tarvittavat salmonellatutkimukset. Uudet asetukset vähentävät toimijoiden ja viranomaisten hallinnollista taakkaa.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehuoneistoasetukseen on lisätty vaatimukset sellaisille elintarvikehuoneistoille, joista tilalla teurastetun siipikarjan tai tarhatun kanin lihaa luovutetaan kuluttajalle tai toimitetaan vähittäismyyntiin. Lisäys tarvittiin, sillä ennen maaliskuussa tehtyjä tilojen suora- ja vähittäismyynnin helpotuksia ei siipikarjan tai tarhatun kanin lihaa ole voinut toimittaa suoraan tilalta vähittäismyyntiin. Vaatimukset koskevat teurastusta, lihan leikkaamista, säilyttämistä ja kuljettamista sekä lihan mukana olevia asiakirjoja ja kirjanpitoa.  

Maa- ja metsätalousministeriön alkutuotantoasetusta muutettiin niin, että alkutuotannon toimijoiden kirjanpidon säilytysaika lyhennetään kolmeen vuoteen silloin, kun erityislainsäädäntö sen mahdollistaa. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden ja biosidien osalta kirjanpidon säilytysaika on jatkossa kolme vuotta. Eläinlääkkeiden ja rehujen osalta kirjanpitoa on säilytettävä erityislainsäädännön mukaisesti viisi vuotta. Muutos vähentää toimijoiden hallinnollista taakkaa. Lisäksi samalla asetuksella säädettiin elintarvikehygieniavaatimuksista metsästäjille, jotka toimittavat vähittäismyyntiin luonnonvaraisia hirvieläimiä nylkemättöminä alkutuotannon tuotteina. 

Vuosittaisten pakollisten salmonellatutkimusten määrä vähenee siipikarjalihan tuotannossa. Uuden salmonellavalvonta-asetuksen mukaan jatkossa kuluttajalle luovutettavasta ja vähittäismyyntiin toimitettavasta broilerista ja kalkkunasta on otettava lihan määrästä riippuen 1–4 näytettä vuosittain. Kananmunien tuotannossa salmonellatutkimusten määrä pyritään pitämään samana kuin aiemmin. Tilojen suora- ja vähittäismyynnin helpotuksissa maaliskuussa suoraan tilalta myytävien kananmunien sallittu määrä kaksinkertaistui 20 000 kiloon. Aiemmin salmonellanäytteitä on pitänyt ottaa, kun kanoja on ollut vähintään 50. Nyt salmonellavalvonta-asetusta muutettiin niin, että normaali näytteenotto alkaa, kun kanalassa tai kasvatuskanalassa on vähintään 1 000 lintua. Emokasvattamojen ja -kanaloiden kohdalla normaali näytteenotto alkaa, kun kanalassa on vähintään 250 lintua. Tarkastuskäyntien määrää ei pienimuotoisen toiminnan osalta lisätä.

Lisätietoa uusista asetuksista

  • VN-asetuksella 164/2016 helpotettiin tilojen suora- ja vähittäismyyntiä hyödyntämällä EU-lainsäädännön mahdollistamia joustoja. VN-asetuksella 163/2016 lisättiin pakollisen terveysvalvonnan piiriin ne pitopaikat, joista toimitetaan broilerin ja kalkkunanlihaa suoraan vähittäismyyntiin.
  • MMM-asetuksella 187/2016 muutettiin MMM-asetusta ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011).
  • MMM-asetuksella 188/2016 muutettiin MMM-asetusta elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011).
  • MMM-asetuksella 211/2016 muutettiin MMM-asetusta kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta (1037/2013).

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio, p. 0295 162 102
eläinlääkintöylitarkastaja Maaria Hackzell, p. 0295 162 422 (kanit ja riista)
eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario, p. 0295 162 107 (alkutuotanto)
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta lisätietoa salmonellatutkimuksista ja asetusmuutoksen vaikutuksesta salmonellavalvontaan