Hyppää sisältöön
Media

Tuulituho-haukka

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Aalto yliopisto, ETForestService, Ilmatieteen laitos, Suomen Metsäkeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2022

Hankkeella edistetään hallitusohjelman mukaisen Hiilestä kiinni -kokonaisuuden metsien kasvun ja terveyden edistäminen tavoitetta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa prosessi, jolla tuulituhoja pystytään ennustamaan ja toteutuneita tuhoja tunnistamaan nopeasti niiden syntymisen jälkeen. Tunnistetut, tuulituhosta kärsineet metsikkökuviot jaetaan rajapinnasta toimijoiden ja muiden viranomaisten käyttöön. Metsänomistajille lähetetään henkilökohtainen heräteviesti hänen metsäkiinteistöllään mahdollisesti tapahtuneesta tuulituhosta. Analysoimalla tunnistetut tuhoalueet yhdessä metsävaratietojen kanssa saadaan alueellinen ja kiinteistökohtainen arvio tuholle altistuneen puuston määrästä puutavaralajitasolle, jolloin saadaan muodostettua nopeasti tilannekuva tuhon laajuudesta jatkotoimien päätöksenteon tueksi. Metsätuholain toimeenpanossa yllä kuvatun aineiston ja myrskyn jälkeen saapuvien metsänkäyttöilmoitusten vertailuilla löydetään kohteet, joilla on mahdollisesti laiminlyöty metsätuholain mukainen puuston korjuuvelvoite. Kohdistamalla tuulituhopuiden korjuun valvontaa näihin kohteisiin pyritään ehkäisemään ennen kaikkea kirjanpainajien aiheuttamia seurannaistuhoja.

Tuulituhoja koskevissa malleissa ja niiden tunnistamisessa hyödynnetään laajasti paikkatietoaineistoja, näitä ovat muun muassa tuulitiedot, metsävara, maanpinnan topologia ja tutkasatelliittiaineisto.

Hankkeen loppuraportti

 

Lisätietoja

Aalto yliopisto: Jaan Praks

ETForestService: Erkki Tomppo

Ilmatieteen laitos: Hilppa Gregow, Terhikki Manninen, Mikko Strahlendorff

Suomen metsäkeskus: Aki Hostikka