Hyppää sisältöön
Media

Työelämään tutustumisen (TET ja TEPPO) harjoittelut sujuvat maa- ja metsätalousministeriössä pandemia-aikana etäohjauksella

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2020 12.37
Uutinen
TET-harjoittelijan työpöytä korona-aikana

Työelämään tutustuvat TET-harjoittelijat ovat perinteisesti tehneet työtä fyysisesti ohjaajansa lähellä, mikä ei koronapandemian aikana toimi. Maa- ja metsätalousministeriö on toivottanut koronasta huolimatta TETiläiset tervetulleiksi, ja halunnut kantaa omalta osaltaan yhteiskunnallisen vastuunsa työelämään tulevien sukupolvien valmentamisessa.

”Meille maa- ja metsätalousministeriössä on aina ollut tärkeää kantaa yhteiskunnallinen vastuumme myös nuoremman sukupolven ohjaamisessa työelämään. Samalla pääsemme avaamaan TET-harjoittelijoille näkymän ministeriön tehtäväkenttään. Koronapandemia siirsi suuren osan ohjaamisesta etäohjaukseksi, koska koronan leviämisen estämiseksi mennään terveys edellä. TET-harjoittelun voi toteuttaa etänä eri viestintäkanavia käyttäen”, hallintojohtaja Eeva Pystynen maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa. ”Olemme laatineet etäohjaukseen omat ohjeet, joita ohjaaja ja harjoittelija soveltavat eri tilanteissa.” 

Ohjeissa otetaan hyvin huomioon harjoittelun toteutus ja seuranta. Harjoittelijoille laaditaan ohjelma, josta he näkevät päivittäiset työtehtävät ja tauotukset. Työharjoittelun teko etänä edellyttää toimivia tietoyhteyksiä omalta tai koulunsa koneelta, koska tärkeä osa työharjoittelua on osallistuminen oman työyhteisön kokouksiin Skypellä. Työtehtäviksi annetaan vain tehtäviä, joita on mahdollista tehdä etänä. Harjoittelija pitää päiväkirjaa tehtävistään ja tekee halutessaan harjoittelun lopuksi jutun intraan omista kokemuksistaan.

”Koska aito vuorovaikutus ja yhteistyö ovat arvokkaita harjoittelijalle, ohjaajamme käyttävät yhteydenpitoon myös puhelinta ja sähköpostia. Lisäksi he voivat yhdessä harjoittelijan kanssa pitää kävelytapaamisia voimassa olevia turvaohjeita noudattaen”, Pystynen sanoo. 

Harjoittelijoilta on saatu hyvää palautetta. Useimmat ovat olleet toimistolla muutaman päivän turvasuosituksia noudattaen, muuten etänä. Vuonna 2020 maa- ja metsätalousministeriössä on ollut viisi TET-harjoittelijaa, joista kolme TEPPO-harjoittelijaa tulivat taloon joulukuun toisella viikolla. TEPPO-harjoittelijat ovat mukana valinnaisessa työelämäpainotteisessa perusopetuksessa.

Koronapandemiasta huolimatta työharjoittelu eri muodoissa toimii ainakin maa- ja metsätalousministeriössä. TET-harjoittelu on nuorten kannalta tärkeää ja usein ensikosketus työelämän arkeen – vaikka arki nyt onkin omanlaisensa. Ja me ministeriössä saamme puolestamme nuorilta harjoittelijoilta hienoja uusia näkemyksiä työhömme.