Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää energiapuun mittausta lain piiriin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2012 7.19
Tiedote -

Puutavaranmittauslainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä jätti tänään 5.9.2012 ehdotuksensa ministeri Jari Koskiselle. Merkittävin työryhmän esittämä muutos nykyiseen lakiin verrattuna on ehdotus energiapuun sisällyttämisestä lain soveltamisalaan. Energiapuun kytkeminen lainsäädännön piiriin on välttämätöntä metsänomistajien ja työntekijöiden oikeudellisen aseman parantamiseksi. Lakiin perustuvat energiapuun mittaustavat parantavat mittauksen luotettavuutta ja edistävät energiapuumarkkinoiden kehitystä. Energiasisällön (MWh) mittaus jäisi edelleen lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Ministeri Koskinen pitää työryhmän ehdotusta kannatettavana.

- Energiasisällön mittauksen sisällyttämistä lakiin voidaan harkita seuraavassa vaiheessa, kun mittaamiseen tarvittavat kenttäkelpoiset laitteet ovat kehittyneet, toteaa Koskinen toimialan kehitysnäkymiin viitaten.

Energiasisällön perusteella tehtävä kaupankäynti on nytkin mahdollista, mutta silloin on noudatettava tehdasmaiseen ympäristöön kehitettyjä yleisiä mittauslaitelain vaatimuksia, eivätkä puutavaranmittauslain mukaiset oikeusturvakeinot ole riitatapauksissa toimijoiden käytettävissä.

Nykyisessä puutavaranmittauslaissa puukaupan osapuolilla on mahdollisuus saada riitatapauksessa virallisen mittaajan päätös oikeasta mittaustuloksesta. Virallisen mittaajan päätöksen hinta on työryhmän mielestä tarpeen säilyttää suhteellisen alhaisena. Virallisen mittaajan päätöksestä voisi edelleen valittaa nykyiseen tapaan mittauslautakuntaan.

Nykytilanteeseen verrattuna lain rakennetta on tarkoitus yksinkertaistaa. Yksinkertaistettu lain rakenne helpottaa uusien mittausmenetelmien kehittämistä ja markkinoille tuloa, kun uusille menetelmille asetettavat vaatimukset olisivat jo etukäteen kehittäjien tiedossa.

Rationaalisten mittaustapojen mahdollistamiseksi työryhmän ehdotus antaisi yrityksille ja laajamittaisen urakointimittaustoiminnan harjoittajille mahdollisuuden sopia tietyistä mittaukseen liittyvistä asioista toimijoiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Sopiminen olisi kuitenkin mahdollista vain laissa säädetyllä tavalla, jolloin lain oikeusturvakeinot olisivat edelleen osapuolten käytettävissä.

Itsenäisiä sahoja edustava Suomen Sahat on jättänyt työryhmän esitykseen eriävän mielipiteen yritysten välisen sopimusvapauden sisällyttämisestä lakiin sekä sahanpurun jättämisestä lain soveltamisalan ulkopuolelle. Työryhmässä edustettuna olleet metsäteollisuuden, metsänomistajien, energiateollisuuden, kuljetusyrittäjien, koneyrittäjien, työntekijöiden ja Metsäntutkimuslaitoksen edustajat ovat työryhmän ehdotusten takana.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakiesityksen niin, että se voidaan antaa lausuntokierroksen jälkeen eduskunnalle vuoden loppuun mennessä. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 aikana.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, puh. 040 187 32 02