Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää hevosten teurastusmäärien kaksinkertaistamista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2007 10.30
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö asettama työryhmä ehdottaa hevosten teurastusmäärien kaksinkertaistamista nykyisestä. Lisää teurastuskapasiteettia tarvitaan erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa. Kapasiteetin lisäämistä tulee työryhmän mukaan tukea investointiavustuksilla. Teurastuskuljetusten järjestämiseksi esitetään kokeiluhanketta. Työryhmän näkemyksen mukaan hevosen lihan markkinointia tulee kehittää siten, että kysynnän lisäyksellä saadaan lihan hinta nousemaan. Työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Anttilalle tänään 20. syyskuuta.

Raportin mukaan muita hevosen ruhojen loppusijoitustapoja on kehitettävä. Sivutuotelaitosten ja tuhkaamojen palveluista on tiedotettava paremmin ja eläinten kuljetusmahdollisuuksia laitoksiin on parannettava. Työryhmän käsityksen mukaan hevosen eri loppusijoitusvaihtoehdoista pitää aktiivisemmin välittää tietoa hevosen omistajille. Teurastamisen esteiksi usein kuviteltujen lääkitsemis- tai lihan vientisäädösten vaikutuksista olisi kerrottava teurastamoille, eläinlääkäreille ja hevosen omistajille.

Työryhmä on todennut, että EU:ssa uudistettavana oleva hevosten rekisteröintiä koskeva säädös tullee edellyttämään, että hevosten rekisteröinti ja tunnistusmerkintä tulee täysin kattavaksi. Tämä edesauttaa hevosten turvallista teurastamista ja muuta loppusijoittamista. Työryhmä on myös pohtinut hevosen rekisteröintiin liittyvän pantti- tai kierrätysmaksun hyviä ja huonoja puolia. Työryhmä ei tässä vaiheessa esitä maksun käyttöönottoa, vaan edellyttää järjestelmän kustannusten ja hyötyjen tarkempaa selvittämistä.

Ehdotusten toteuttaminen maksaisi vuosittain noin 1,2 miljoonaa euroa seuraavien 3 - 4 vuoden aikana. Työryhmä ei ole ottanut kantaa siihen, mistä tällainen rahoitus muodostuisi.

Tällä hetkellä Suomessa lopetetaan vuosittain noin 4 000 hevosta, joista 1 000 hevosta teurastetaan elintarvikekäyttöä varten ja loput hävitetään pääasiassa hautaamalla. Hevosten teurastamoon vientiä rajoittavat etenkin hevosenlihan alhainen tuottajahinta, hevosteurastamojen epätasainen maantieteellinen sijoittuminen, pitkät ja kalliit kuljetusmatkat sekä hevosten harrastuskäytön lisääntyminen. Teurastuksen esteenä voi olla myös hevosen rekisteröimättömyys tai sen saama lääkitys.

Työryhmässä ovat olleet mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos, Suomen Hippos, Hevosenomistajien Keskusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK, Hevostietokeskus, Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Ratsastajaliitto.

Raportti verkossa: www.mmm.fi > julkaisut > työryhmämuistiot

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
työryhmän puheenjohtaja, elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. (09) 160 52211, 050 367 1039