Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä pohtii lihan kestävyyskriteereitä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2023 16.46
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lihan kestävyyskriteereitä. Kriteereitä on tarkoitus hyödyntää esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, tuotteiden markkinoinnissa ja elintarvikkeiden viennin edistämisessä. Työryhmän keskeinen tavoite on lisätä tietoisuutta kotimaisen lihantuotannon kestävyydestä ja vastuullisuudesta ja lisätä kotimaisen lihan arvostusta.

Työryhmän puheenjohtajana toimii yksikön päällikkö Anna-Leena Miettinen maa- ja metsäta-lousministeriöstä. Jäsenet ovat maa- ja metsätalousministeriöstä, Luonnonvarakeskuksesta, Elin-tarviketeollisuusliitosta, Eläinten terveys ETT ry:stä, MTK:sta, SLC:stä, Motivasta ja Suomen ympä-ristökeskuksesta.

Marinin hallituksen ohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi edellyttää julkisten ruokahankintojen raaka-aineilta ja tuotantotavoilta kansallisen lainsäädännön vaatimuksia sekä edistää kotimaisen ruuan käyttöä julkisissa hankinnoissa.

”Olen iloinen, että suomalaisen lihan eteen tehty kestävyystyö tulee näkyväksi. On tärkeää, että työryhmä tiedottaa ja viestii tuloksista aktiivisesti”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Työryhmässä selvitetään, millaisia vastuullisuuskriteereitä julkisissa elintarvikehankinnoissa on kotimaiselle lihalle ja kuinka kriteereitä käytetään. Työryhmän tehtävänä on myös arvioida, missä määrin tällä hetkellä Suomessa kulutettava liha täyttää valmisteltavat kestävyyskriteerit. Lisäksi selvitetään, miten kotimaisen lihantuotannon kestävyydestä viestitään ja miten sitä hyödynnetään viennin edistämisessä.

Työryhmän määräaika päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Auli Väänänen p. 0295162031, sähköposti auli.vaananen (@) gov.fi 
 

Antti Kurvinen Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous