Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelemaan rahastoa sikojen salmonellariskien varalta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2023 11.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan riskinhallintaratkaisua, jossa sika-alan salmonellavahinkoturva järjestetään valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston kautta. Rahastosta korvattaisiin sikatilojen salmonellatapauksista aiheutuvia kustannuksia ja menetyksiä.

Työryhmä kartoittaa rahaston hallinnollisen mallin vaihtoehdot ja mahdollisuudet perustaa rahasto maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) yhteyteen. Työryhmä laatii ehdotuksen rahastomallista, rahoitusvastuun jakautumisesta tuottajien ja valtion välillä sekä tuottajilta kerättävien pakollisten maksujen määräytymisperusteesta ja suuruudesta. Lisäksi työryhmä laatii ehdotuksen rahastosta maksettavien kustannusten ja korvauksen perusteista. 

Työryhmän tehtävänä on selvittää käytännön edellytykset toteuttaa rahastoon perustuva ratkaisu sikatiloilla esiintyvien salmonellatartuntojen ja niistä aiheutuvien saneerauskustannusten, menetysten ja tuotantotappioiden varalle. Työryhmän toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa.
Salmonella on eläinten ja ihmisten välillä tarttuva tauti eli zoonoosi, jota vastustetaan Suomessa tietyillä eläimillä lakisääteisesti pääosin kansanterveyteen liittyvistä syistä. Salmonella on yksi merkittävimmistä sikatalouteen liittyvistä taloudellisista riskeistä, sillä taudin esiintyessä sikatilalla siat joudutaan lähtökohtaisesti lopettamaan ja eläintenpitotilat puhdistamaan ja desinfioimaan, mistä aiheutuu merkittäviä kustannuksia ja vahinkoja.

Suomen salmonellatilanne on ollut vakiintuneesti erittäin hyvä, mutta tilanne on heikentynyt sikatiloilla. Tautiriskien hallinnan haastavuutta lisää se, että sikalat ovat nykyisin suuria ja että sikatuotanto on vahvasti ketjuuntunut. 

”Sikasektori on teurastamojen sopimilla ryhmävakuutuksilla hankkinut turvaa salmonellan varalta, mutta viimeaikainen kehitys on johtanut niin merkittäviin heikennyksiin vakuutusten kattavuudessa ja nousuihin vakuutusmaksuissa, että sikatuottajat eivät välttämättä pysty jatkamaan toimintaansa vahinkotapauksen jälkeen. Tämä on omiaan heikentämään yritysten luottoluokitusta sekä vakavasti vaarantamaan koko alan kannattavuutta ja jatkuvuutta”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah

Vuosina 2019–2021 selvitettiin elinkeinon ja viranomaisten yhteistyönä mahdollisuuksia perustaa sika-alan keskinäinen eläintautirahasto, jonka toimintaa olisi ohjannut erityislaki ja josta maksettavia korvauksia olisi rahoitettu elinkeinonharjoittajilta kerättävien rahastomaksujen lisäksi valtiontuella. Suunnitelmista kuitenkin luovuttiin, koska muun muassa vakuutuslainsäädännöstä johtuvat haasteet osoittautuivat käytännössä ylivoimaisiksi. Vuonna 2022 Luonnonvarakeskus on maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta selvittänyt kahta muuta riskinhallintavaihtoehtoa, vakuutusten tukemista sekä riskiturvan järjestämistä valtion rahaston kautta. Näistä jälkimmäinen on jatkoselvittelyissä arvioitu toteuttamiskelpoisemmaksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Ministerin erityisavustaja Marjo Anttoora p. 050 5700334
Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin p. 0 295 162 361
Lainsäädäntöneuvos Juha Keski-Koukkari p. 0295 162 196

Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous