Hyppää sisältöön
Media

Uusi siemenlaki voimaan heinäkuun alussa 2019

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2019 14.59
Tiedote

Siemenlain uudistuksen tavoitteena on ollut saada laki vastaamaan paremmin nykypäivän tarpeita. Uudistuksessa huomioitiin myös EU:n lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet. Uusi siemenlaki tulee voimaan 1.7.2019.

Lain nimi muuttui siemenkauppalaista siemenlaiksi

Siemenlain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää korkealaatuista kasvintuotantoa turvaamalla hyvälaatuisten ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivien siementen tuotantoa ja käyttöä sekä tarvittavien tietojen antamista siemenistä. Siemenlaissa säädetään tarkemmin mm. viljakasvien, nurmi- ja rehukasvien, siemenperunan, öljy- ja kuitukasvien, vihannesten sekä juurikkaiden siemenkaupasta ja annetaan valtuudet säädöksille, joilla asioista säädetään tarkemmin.

Kaiken myynnissä ja markkinoilla olevan kylvötarkoitukseen käytetyn siemenen on oltava sertifioitua ja siementen pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. Siemenlaissa mainituissa tehtävissä valvontaviranomaisena toimii Ruokavirasto ja maahantuonnin valvonnassa lisäksi Tulli. Siementen sertifiointiviranomainen on Ruokavirasto.

Keskeisiä lain sisältöön tehtyjä päivityksiä

Aiemman lain sisältöä on ajantasaistettu ja selkeytetty. Joitakin aiemmin asetuksen tasolla olleita asioita, kuten viralliset lajikekokeet ja mahdollisuus yksityisen laboratorion perustamiseen, on nyt nostettu lain tasolle.  

Pakkaamohyväksyntä voidaan jatkossa myöntää 10 vuodeksi nykyisen 5 vuoden sijaan. Uudessa laissa hyväksytään koneellinen allekirjoitus, joten päätökset sekä asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat on mahdollista allekirjoittaa koneellisesti. Aiemman lain vaatimusten tavoin myös uudessa laissa on mm. ilmoitusvelvollisuus, velvollisuus tiedoston pitämiseen ja vahingonkorvausvelvollisuus.

Valvontaviranomaiselle on lisätty mahdollisuus tunnistautumatta tilata toimijoilta näytteitä etäviestintävälineiden välityksellä myytäväksi tarjottavista siemenistä. Uutena asiana laissa on myös mahdollisuus käyttää miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja valvonnassa.

Uusi hallinnollinen pakkokeino laissa on seuraamusmaksu. Seuraamusmaksua voidaan käyttää, jos huomautus tai varoitus on liian lievä ja muu laissa säädetty seuraamus on liian ankara.  Siementen verkkokaupan lisääntyessä on lakiin kirjoitettu mahdollisuus sulkea internetsivut. Ruokavirasto voi määrätä toimijan hallinnoiman tai käyttämän internetsivuston suljettavaksi, jos sivuilla markkinoille saatettavat siemenet eivät vastaa lain ja asetusten edellytyksiä tai markkinointi on harhaanjohtavaa.

Siemenlakiin liittyvät asetukset tullaan päivittämään lähiaikoina vastaamaan uuden lain mukaista sisältöä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Kati Lassi, p. 0295 16 2070, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 0295 16 2439, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Katso myös: Siemenlaki (Finlex)

Siementarkastuksen juhlavuosi 2019

Suomessa juhlitaan tänä vuonna siementarkastuksen 100-vuotista historiaa. Siementen tarkastus aloitettiin vuonna 1919 Valtion siementarkastuslaitoksessa ja toiminta jatkuu edelleen Ruokavirastossa. Ruokaviraston siementarkastusyksikkö sijaitsee Loimaalla.

Ruokaviraston siementarkastusyksikön toimintaan ja siementarkastukseen pääsee tutustumaan Okra-maatalousnäyttelyn aikana (3-6.7.2019), kun yksikössä on avoimet ovet (klo 9:00–15:00, osoite Tampereentie 51, 32200 Loimaa). Juhlavuonna siementarkastukseen liittyvät asiat ovat esillä myös Okra-näyttelyssä ja muissa yhteyksissä.  Sosiaalisessa mediassa juhlavuoden hashtag on #siemen100.