Hyppää sisältöön
Media

Valtakunnallinen hevosenlannan hyötykäyttö -hanke: HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi 2016-2018

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2018 15.20
Uutinen

Hallituksen kolmivuotinen kärkihanke HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi päättyy tämän vuoden lopussa. ”Se on ollut kokonaisratkaisu hevosenlannan hyötykäytön edistämiseksi kohti menestystarinoita”, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä avauspuheenvuorossaan HELMET Areena –tilaisuudessa torstaina 13.12. Jokimaan ravikeskuksessa Lahdessa.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman ja Envitecpolis Oy:n tuottaman hankkeen tavoitteena oli edistää hevosenlannan ravinteiden kierrätystä ja energiakäyttöä. Lopputuloksena hevosenlannan hyötykäyttömahdollisuudet tuli olla kartoitettu ja käytön hyviä toimintatapoja löydetty alueille, paikallisesti ja myös toimijatasolle. Lisäksi toimijoita tuli ohjata erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen ja tarvittavien investointien valinnassa.

- HELMET –hanke onnistui tavoitteidensa toteuttamisessa erinomaisesti. Jos halutaan mainita vain yksi hankkeen merkittävimmistä tuloksista, on se mielestäni alan toimijoiden aktivoiminen yhteistyöhön, erityisesti hevosenlannan ympärillä, Leppä toteaa.

Alan eri toimijoiden yhteistyöhön saattamisen lisäksi hankkeessa on viestitty vahvasti ravinteiden kierrätyksestä ja energiatuotannon merkityksestä hevosalan kilpailukyvyn parantamisessa sekä välitetty toimijoille tietoa olemassa olevasta tutkimustiedosta, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä ja käytännön pilottihankkeista. On myös etsitty erilaisille talleille ja alueille sopivia toimintamalleja ja lannan prosessointivaihtoehtoja kuten kompostointi, biokaasutus, pyrolyysi ja/tai poltto, ja motivoitu toimijoita yhteisiin hankkeisiin ja investointeihin sekä välitetty tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista.

- Erityisen ilahtunut olen siitä, että Envitecpolis Oy on suhtautunut hyvin suurella vakavuudella ja tarmolla hevosenlanta-asian edistämiseen, ja toiminta tulee jatkumaan myös MMM:n hankerahoituksen päättymisen jälkeen osana Envitecpolisin normaalia toimintaa, Leppä kiittelee.

Lisätietoja:
Risto Lahti, erityisavustaja, p. 0505650424, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Biotalous Hanke tai avustus Jari Leppä Maaseutu