Hyppää sisältöön
Media

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen toinen haku vuodelle 2021

Katso myös: Ansökan om finansering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden år 2021, andra ansökningen

Menettelytapakirje 2021

Menettelytapakirjeellä ohjeistetaan

A) Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hausta koskien maaseutupolitiikan temaattisia verkostohankkeita vuosille 2021-2023 (VN/11694/2021) sekä

B) Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2021 lisähausta teemassa ”Maaseudun kestävä tietotalous – suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytys”. (VN/11690/2021)

Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö A) maaseudun kehittämisen määrärahasta (mom. 30.10.63) sekä B) Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaisesti.

Hakemukset tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta viimeistään 18.6.2021 klo 16:15.

Jos sähköinen haku ei ole mahdollista, hakemukset toimitetaan osoitteella: Maa- ja metsätalousministeriö / Kirjaamo, PL 30, 00023 Valtioneuvosto (Käyntiosoite: Ritarikatu 2, 00170 Helsinki). Hakemuslomakkeeseen tulee tällöin liittää tutkimussuunnitelma liitteineen tulosteena, jonka tulee olla sivunumeroitu ja niputettu paperiliittimellä. Kuoreen merkintä kyseisen hakemuksen diaarinumero, kts. yllä.
 

Lisätietoja
Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat lisätietoja:
MANEn hankeryhmän puheenjohtaja, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, MMM, puh. 029 516 2033, [email protected]

Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info (at) mitietorakenteet.