Hyppää sisältöön
Media

Ideahaulla etsitään maaseudun kehittämiseen liittyviä ideoita
Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahaku on avautunut

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2018 12.51
Tiedote

Ideahaulla etsitään nyt maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Tällä hakukierroksella haetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä valtakunnallisia hankkeita rahoitettavaksi vuonna 2019. Haku on auki 31.1.2019 asti.

Ideoita haetaan teemaan:

Maaseudun elinkeinojen kestävä uudistuminen

Ideahaun kautta jalostuneiden hankkeiden tavoitteena on kehittää maaseudun elinkeinoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on löytää kestävää kehitystä ja erityisesti ilmastotavoitteita tukevia ideoita maaseudun elinkeinoaloilta, joissa on paljon aiheeseen liittyvää uuden tiedon ja osaamisen tarpeita tai erityisiä haasteita. Tarkoituksena on tuottaa elinkeinoalojen ongelmiin ja haasteisiin kestäviä ratkaisuja, edistämällä esimerkiksi uuden tiedon hyödyntämistä, innovatiivisten ratkaisujen tai uuden osaamisen kehittymistä. Hankkeet voivat osaltaan olla rakentamassa siltaa myös tulevalle ohjelmakaudelle. Esimerkkejä mahdollisista kehittämiskohteista:

  • toimialan arvoketjut ja uudentyyppiset verkostot, tuotteiden jalostusasteen nostaminen ilmastotavoitteiden kannalta
  • toimialojen kilpailukyvyn lisääminen ympäristöosaamista kokonaisvaltaisesti parantamalla, ’kilpailukykyä ilmastoviisaudesta’
  • ympäristöasioiden osaaminen ja hallinta, vähähiilisyys, resurssiviisaus, hiilen sidonta ja kiertotalous
  • kiertotalouden ratkaisut mahdollisuutena luoda uutta yritystoimintaa

Valmistelussa tulee ottaa huomioon jo käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet sekä tarvittaessa sovittaa ne yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankkeet on suositeltavaa toteuttaa yhteistyöhankkeina kahden tai useamman toimijan kanssa.

Esitettävän hankeidean tulee soveltua Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020. 

Haussa ideat, ei vielä koko hanke

Valtakunnallisten hankkeiden haku toteutetaan kaksivaiheisena: ensin haetaan ideoita ja parhaista ideoista valitaan jatkoon potentiaalisimmat, joista jalostetaan haun toisessa vaiheessa varsinainen hankesuunnitelma ja –hakemus. Nyt ensimmäisessä vaiheessa hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa tiivistetysti, erityisellä ideahakua varten laaditulla hakulomakkeella, joka on tulostettavissa Maaseutu.fi-sivustolla.

Ideoita haetaan ainoastaan hanketuille. Yksittäisen yrityksen oman yrityksen kehittämistä tämä ideahaku ei koske.

Miten mukaan? 

Allekirjoitettu ideahakulomake toimitetaan 31.1.2019 mennessä sähköpostitse pdf-muodossa: ideahaku.valtakunnallinen@ely-keskus.fi.

Ideahakulomake on mahdollista palauttaa myös postitse osoitteeseen: Hämeen ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, PL 29, 15141 LAHTI.

Viimeinen postituspäivä on 31.1.2019.

Lisätietoja:

  • asiantuntija Lassi Hurskainen, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 046 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Hallinto Maaseutu Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen