Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto asetti naakoille pesimärauhoitusajan - pyydystäminen mahdollista poikkeusluvin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2019 13.57
Tiedote

Naakkojen pyydystäminen on ollut sallittua elokuun 2018 alusta alkaen, mutta pesimäaikana ei niitäkään saa pyydystää. Naakkojen rauhoitusajaksi asetettiin tänään annetulla valtioneuvoston asetuksella 10.3.–31.7. välinen aika. Myös lisääntymisaikana naakkoja voi pyydystää tarvittaessa Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla tai ilmoitusmenettelyn puitteissa.

Viime vuosina voimakkaasti kasvanut naakkakanta aiheuttaa vahinkoa sekä kaupunkiympäristössä että maaseudulla. Naakat muun muassa tukkivat savupiippuja ja muita rakenteita, sotkevat ulosteillaan ympäristöä ja tuhoavat muiden lintujen pesiä. Erityisen ongelmallisena pidetään naakan aiheuttamia maatalousvahinkoja, joita on jouduttu korvaamaan viime vuosina yhä enemmän.

–Viljelijöiden ja muiden vahingonkärsijöiden kannalta tilanne on selkeämpi kuin aiempina vuosina, kun naakan aiheuttamia vahinkoja ei voinut metsästyksellisin keinoin vähentää. Rauhoitusaikana naakkoja voi pyydystää tarvittaessa poikkeusluvalla tai sitä joustavamman ilmoitusmenettelyn puitteissa, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomessa pesii tämän hetkisen arvion mukaan noin 110 000 naakkaparia.

Asetusehdotus laadittiin maa- ja metsätalousministeriössä ja se oli lausunnoilla 14.1.–25.2.2019 välisen ajan. Säädetty rauhoitusaika täyttää lintudirektiivin asettamat vaatimukset lintujen lisääntymis- ja poikastenkasvatusaikaisesta rauhoittamisesta. 

Poikkeuslupia haetaan Suomen riistakeskuksen ylläpitämässä Oma riista –palvelussa tai postitse hakemuslomaketta käyttämällä. Hakemuslomakkeet löytyvät Suomen riistakeskuksen nettisivuilta osoitteesta https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/. Ilmoitusmenettelyyn hakeudutaan samalla tavalla. Menettelyt mahdollistavat naakan aiheuttamista vahingoista kärsiville tiloille ja muille tahoille useiden vuosien määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan luvan pyydystää naakkoja. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 0295 162 391, etunimi.sukunimi@mmm.fi
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 0295 162 055, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Eläimet ja kasvit Jari Leppä Luonto ja ilmasto