Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto asetti uuden metsäneuvoston

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.8.2015 16.18
Tiedote

Valtioneuvosto on asettanut uuden metsäneuvoston nelivuotiskaudeksi. Metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Neuvoston puheenjohtaja on maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsästrategian 2025:n (KMS 2025) toteuttamista ja tekee ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena kokonaisuutena.

Metsäneuvoston kokoonpano 13.8.2015–30.6.2019

Puheenjohtaja: maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
Varapuheenjohtaja: elinkeinoministeri Olli Rehn

Jäsenet:

metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö
teollisuusneuvos Mika Aalto, työ- ja elinkeinoministeriö
maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö
budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö
ylijohtaja Timo Tanninen, ympäristöministeriö
ylitarkastaja Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö
pääjohtaja Esa Härmälä, Metsähallitus
yksikön johtaja Leena Paavilainen, Luonnonvarakeskus
johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus
hallituksen puheenjohtaja Tauno Partanen, Suomen riistakeskus
toiminnanjohtaja Anders Portin, Suomen Metsäyhdistys ry
ryhmäpäällikkö Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus
professori Annikki Mäkelä-Carter, Helsingin yliopisto
toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry
pääsihteeri Liisa Rohweder, Maailman luonnon säätiö WWF, Suomen rahasto
metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry
johtaja Jari Kostama, Energiateollisuus ry
toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry
toimitusjohtaja Kai Merivuori, Suomen Sahat ry
toimitusjohtaja Tarja Pukkio, Avestia Oy / Puuteollisuusyrittäjät ry
hallituksen varapuheenjohtaja Helena Herttuainen, Metsänhoitajaliitto ry
puheenjohtaja Håkan Nystrand, METO - Metsäalan asiantuntijat ry
toiminnanjohtaja, asiamies Liisa Mäkijärvi, Suomen Metsäsäätiö
sihteeri Timo Byman, Paperiliitto
puheenjohtaja Jari Nilosaari, Puuliitto
metsäryhmän puheenjohtaja Antti Koistinen, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
toiminnanjohtaja Eki Karlsson, Suomen Latu ry
aluejohtaja Maria Isolahti, Suomen 4H-liitto
suunnittelija Anu Avaskari, Saamelaiskäräjät

Sihteeri:

erityisasiantuntija Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162444
erityisavustaja Anne Kettunen, p. 046 9235169
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kimmo Tiilikainen