Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto hyväksyi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman ja uuden vesiviljelystrategian

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2022 14.01
Tiedote
Muikun troolausta Etelä-Päijänteellä.

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 17. helmikuuta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelman sekä uuden vesiviljelystrategian. Samalla hyväksyttiin ohjelmaa ja strategiaa koskeva ympäristöselostus. EMKVR-ohjelma lähetetään seuraavaksi Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta tuetaan kalatalouden elinkeinojen eli kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen kehittämistä ja investointeja. Lisäksi rahastosta rahoitetaan kalatalouden ympäristötoimia, kalastuksen valvontaan, tiedonkeruuseen ja meripolitiikkaan liittyviä viranomaistoimintoja sekä kalatalouden paikallista kehittämistä. Suomen ohjelmassa määritellään tarkemmin tuettavat toimenpiteet sekä rahoitussuunnitelma. 

Ohjelman toteutus alkaa kevään 2022 aikana, ja hankkeita voidaan rahoittaa vuoteen 2030 asti. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on avata ensimmäiset hakumenettelyt maaliskuun alussa. Tukipäätöksiä saapuneista hakemuksista päästään kuitenkin tekemään vasta, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman. Komission hyväksyntää odotetaan loppukeväästä tai viimeistään alkusyksystä. Lisäksi rahastosta myönnettävän rahoituksen sääntöjä tarkennetaan vielä kevään aikana annettavalla valtioneuvoston asetuksella. 

”Suomalaiset haluavat syödä aiempaa enemmän kotimaista kalaa. Se vaatii panostuksia kalastukseen ja vesiviljelyyn sekä uusien, kuluttajien tarpeisiin sopivien kalatuotteiden saamista markkinoille. Tässä EMKVR-ohjelmalla ja vesiviljelystrategialla on keskeinen rooli”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Vesiviljelystrategia tavoittelee kestävää kasvua

Vesiviljelystrategian tavoitteena on tehdä vesiviljelystäkestävän kasvun toimiala vuoteen 2030 mennessä nostamalla Manner-Suomen tuotanto 25 000 tonniin vuodessa ja kasvatetun kalan kotimaisuusaste yli 50 prosenttiin. Vesiviljelyllä on hyvät mahdollisuudet vastata kuluttajien toiveeseen kotimaisista, korkealaatuisista ja vastuullisista kalatuotteista ja tukea myös Suomen huoltovarmuutta. Toiminnan kasvu ei kuitenkaan saa vaarantaa vesien- ja merenhoidon tavoitteita.

Manner-Suomen vesiviljelystrategia ulottuu vuoteen 2030 ja asettaa suuntaviivat vesiviljelyn kehitykselle. Ahvenanmaa on laatinut vastaavan strategian omalle alueelleen.
EMKVR-ohjelma ja vesiviljelystrategia tukevat hallituksen Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteita. Ohjelmia on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä, ja niistä järjestettiin lausuntokierros 17.12.2021–23.1.2022. 

Valtioneuvoston päätös Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021-2027 

Valtioneuvoston periaatepäätös Manner-Suomen vesiviljelystrategiasta 2030

Lisätietoja:
EMKVR-ohjelma:

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 02951 62411, etunimi.sukunimi@gov.fi
Erityisasiantuntija Saana Tarhanen p. 02951 62036, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori p. 02951 62016, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Vesiviljelystrategia: 
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162 494, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 

Biotalous EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Kalat Marinin hallitus